Statistik over 2002

 

Vi havde 176 alarmer i 2003 mod 153 i 2002. Her under har i lidt statistik over 2003 i kan også lave jeres egen statistik under udrykninger 2003.

Alarm type                             Antal i kommunens område

Reel alarm                                                    145

Blind alarm                                                     31

Alarmer i alt                                                 176

 

Opgavetyper                           Antal opgaver                  Antal opgaver

                                                        udført           modtaget assistance

Brandslukning

Slukket før ankomst                                    16                   0   

Slukket med småredskaber                        1  5                   0

Slukket med 1 HT/FH rør                              37                   0

Slukket med 1 strålerør                                  7                   0

Slukket med 2-3 rør                                     18                   3

Slukket med mere end 3 rør                         10                   8

Vandforsyning til andre                                   1                   0

Brandslukning i alt                                        104                 11

 

Redning

Løst før ankomst                                           3                   0

Fastklemning                                                  5                   1

Sammenstyrtningsulykke                                1                   0

Andre redningsopgaver                                    1                   0

Redningsopgaver uoplyst                                 1                   0

Redning i alt                                                   11                   1

 

Akutte uheld med farlige stoffer

Akutte uheld løst af beredskab                         34                   2

Akutte uheld med farlige stoffer i alt                 34                   2

Diverse indsatsopgaver

Diverse indsatsopgaver                                      6                   0

Diverse indsatsopgaver i alt                                6                   0


 

Følgeskadebekæmpelse

Følgeskadebekæmpelse                                      4                   1

Følgeskadebekæmpelse i alt                                4                   1

Statistik over 2002

2. januar 2004