25/12-2002

Ny automobilsprøjte SB 1

Der er nu indgået aftale med Apollo Brandmateriel om levering af 1 stk. ny automobilsprøjte, som opbygges på Graasten Karosserifabrik.

Følg med her, hvordan det går.

 

12/12-2002

Så blev det alligevel jul i SuperBrugsen.

Århus Stiftstidende Netavis

 

18/12-2002

3 skorstens-brande på 3 dage.

Skorstens-brande skyldes forkert fyring.

Århus Stiftstidende Netavis

 

 

18/12-2002

24 brandgode juleråd 

(Klik her og se mere)

 

 

 

30/11-2002

Læs mere om branden i Super brugsen Hørning.

Århus Stiftstidende Netavis

Læs mere om da julemanden kom til Skanderborg.

Århus Stiftstidende Netavis

 

29/11-2002

Voldsom Brand i Hørnings Superbrugs slagter afdeling, branden udviklede sig voldsomt, da personalet hældte vand i en brændende frituregryde. 11 personer blev kørt på hospitalet til observation for røgforgiftning, alle er udskrevet.

Man regner med, at Brugsen først kan åbne lige før nytår da alt blev røgskadet.

Århus Stiftstidende Netavis

DR- Regional

TV2 Østjylland

27/11-2002

Start på julen.

På Fredag den 29/11 hjælper Brand & Redning julemanden ned fra sit hvile på Realskolens loft og sørger for, at der kommer sne på juletræet, når det skal tændes.

Læs mere i Århus Stiftstidende Netavis.

23/11-2002

Sort Nat.

Fredag den 22/11-2002 holdt Skanderborg handelstands forening Sort Nat. Traditionen tro lavede vi varm suppe og  sørgede for, at folk kunne få lidt varme fra de opstillede olietønder med briketter.

Læs mere i Århus Stiftstidende Netavis.

 

19/11-2002

Ny automobilsprøjte SB 1

Brand & Redning, Skanderborg, har en ny automobilsprøjte på budgettet 2002/2003. Chassis er bestilt.

Følg med hvordan det går her.

 

 

11/11-2002

En travl Lørdag læs mere her:

Brand nr. 130 Bygningsbrand - Ild i garage og bil i garage 

TV2 Østjylland

Brand nr. 129  Bygningsbrand - Staklade - Ass. til Ry Brandvæsen 

TV2 Østjylland

 

28/10-2002

Tros meget regn kom der ca. 500 personer til Åbent hus i Søndags.

23/10-2002

 ÅBENT-HUS

Brand & Redning Skanderborg holder åbent hus

søndag d. 27/10 kl. 13.00 - 16.00

 Oplev hvad dit - BEREDSKAB - kan gøre for dig.

Program her.

 

 

 

3/10-2002

Skanderborg: Vandkamp i Ejer

En lokal strid er inden for de sidste døgn kulmineret med, at en grundejer har lukket for vandet fra Riis og Ejer Fælles Vandværk til 70 husstande.

Læs mere i Århus Stiftstidende Netavis.

 

15/9-2002

En travl søndag

Det blev en travl søndag, for Brand & redning Skanderborg hvor vi deltog i Stop svineriet, Halv maraton og rent vand til Hylke.

Der kommer mere snart!

 

11/9-2002


Fakkeltog mindes den 11. September

Ca. 200 deltog i Beredskabs-Forbundet Skanderborg fakkeltog igennem byen, På etårsdagen for terror-angrebet i USA arrangerer.
Læs mere her.

 

7/9-2002


Fakkeltog mindes den 11. September

På et-årsdagen for terror-angrebet i USA arrangerer
Beredskabs-Forbundet Skanderborg fakkeltog igennem byen.
Først og fremmest for at mindes ofrene for terror-angrebet.
Men også for at markere vigtigheden af at have et effektivt
beredskab i Danmark, så en terrorhandling eller anden katastrofe
kan afhjælpes med så få tab som muligt.

Alle er velkomne til at deltage i fakkel-toget

Program

Kl. 19.45   Mødes på Slotsbanken, hvor Beredskabs-Forbundet
                 udleverer tændte fakler

Kl. 20.00   Stille march ad Adelgade til Byparken

Ca. 20.30  Velkomst v/ Beredskabschef Bjarne Vinther

                 Tale v/ Borgmester Aleksander Aagaard

                 Skanderborg Mandskor

                 Tale v/ Sognepræst Dorte Sørensen

Ca. 21.30  Mens faklerne brænder ud, serverer
                 Beredskabs-Forbundet varm suppe


 

26/8-2002

Skanderborg fik 1 førsteplads og 3 andenpladser ved RB-stævne i Kolding i weekenden d.23-25/8-2002.

Brand & Redning Skanderborg vandt 1. og 2. pladsen i 5-kamp, 2. pladsen i forplejningstjenesten og 2. pladsen i Indkvarteringstjenesten, samt en 10 plads i brandtjenesten.

Der kommer mere  snart!   

Se flere foto her

Alle 33 som deltog fra Skanderborg

 

Vinderne af 1. pladsen i 5-kamp.

 

Vinderne af 2. pladsen i 5-kamp.

 

Vinderne af 2. pladsen i Forplejningstjenesten.

 

Vinderne af 2. pladsen i Indkvarteringstjenesten.

7/8-2002

SB 3 vender tilbage

En af Skanderborg Brandvæsens gamle automobilsprøjter er vendt tilbage til byen.

Til Danmarks Smukkeste Festival dukkede SB 3, årgang 1960, op i Københavns Brandvæsens Idrætsforenings bemaling.

Fordén var i udrykning i Skanderborg fra 1960 til 1978, hvorefter den fungerede som uddannelseskøretøj for Skanderborg Civilforsvar frem til 1988, hvor den blev solgt til Redningshistorisk Selskab.

Fordén er fornyligt kommet i Københavns Brandvæsens Idrætsforenings besiddelse, hvor den benyttes til forskellig aktivitet – ikke mindst som blikfang.

Københavns Brandvæsens Idrætsforening udfører under Danmarks Smukkeste Festival forskellige aktiviteter med bl.a. røgdykkerbane, som er opstillet i festivalens gøglerområde

 

20/7-2002

Beredskabs-Forbundet Skanderborg arrangerer fakkeltog Onsdag den 11. september 2002.

De fleste af Beredskabs-Forbundet kredse mere end hundrede kredse over hele landet er i færd med at arrangere et fakkeltog på et-årsdagen for terrorangrebet i USA - således også Skanderborg kredsen. 

Beredskabs-Forbundet inviterer derfor lokale foreninger og organisationer til at deltage i fakkeltoget. Brandfolk, Falck personale, politiet, hjemmeværnskompagnier, spejderorganisationer, indvandrer- og flygtningeorganisationer, soldaterforeninger m.fl. modtager hermed en invitation fra Beredskabs-Forbundet til at deltage i et fakkeltog.

Fakkeltoget påtænkes at starter den 11/9  kl.20.00  fra  Slotsbanken og slutter af i Byparken, hvor der holdes en mindre mindehøjtidelighed. 

 Talere: Borgmester Aleksander Aagaard  og Sognepræst Dorte Sørensen

Læs mere her / tilmelding

 

13/7-2002

Hørning: Endnu en bilbrand ved Jeksen Dalvej

Brandmandskabet fra såvel Brand & Redning Hørning som Brand & Redning Skanderborg blev kl 5.35 fredag morgen alarmeret til en bilbrand på Jeksen Dalvej.

Læs mere i Århus Stiftstidende Netavis.

12/7-2002

Skanderup Bækkens vand truede to villaer på P.B. Lundsvej
450.000 liter vand måtte mandskab fra Brand & Redning Skanderborg natten til torsdag pumpe væk fra to huse på P.B. Lundsvej for at redde dem fra at blive fyldt med vand.

 

 

12/7-2002

Styrket kemikalieindsatsberedskabet

Brand & Redning, Skanderborg, har fået styrket kemikalieindsatsberedskabet ved eventuelle angreb med biologiske eller kemiske midler.

For resten af året 2001 blev der afsat 25,5 mill. kr. til styrkelse af redningsberedskabet i Danmark med det som siden blev omtalt som Terrorpakke I.

Til yderligere styrkelse af redningsberedskabet i Danmark blev der for 2002 afsat 23,8 mill. kr. i Terrorpakke II.

Et fagligt kontaktudvalg, hvor de kommunale redningsberedskaber (brandvæsenerne) var rigt repræsenteret, besluttede sidst på året, hvordan de 23,8 mill. kr. i Terrorpakke II skulle anvendes.

Af de mange millioner, skulle 2,2 mill. kr. specifikt anvendes til styrkelse af kemikalieindsatsberedskabet i 19 udvalgte kommuner til indsats ved eventuelle angreb med biologiske eller kemiske midler.

Fire kommuner i Århus Amt er blandt de 19 udvalgte kommuner. Skanderborg Kommune er den éne – de øvrige er Odder, Randers og Silkeborg kommuner.

På den konto har Brand & Redning, Skanderborg, netop fået leveret fire komplette kemikalieindsatsdragter til en samlet værdi af kr. 80.000.

Et andet tiltag i Terrorpakke II efter 11. september, som får betydning for Brand & Redning, Skanderborg, er efteruddannelse af de operative ledere ved redningsberedskaberne (brandvæsnerne). Her skal alle holdledere og indsatsledere på skolebænken en dags tid i løbet af efteråret, for at lære mere om sikkerhed under indsats ved uheld med farlige stoffer og terrorsituationer. Denne efteruddannelse af henved 2.000 ledere ved landets brandvæsner – heraf otte i Skanderborg - koster 6,7 mill. kr. af de 23,8 mill. kr.

Det er vores opfattelse, at midlerne (23,8 mill. kr.) i Terrorpakke II – ude i kommunerne også omtalt som Undskyldelsespakken – er anvendt fornuftigt, idet de kommer til anvendelse ude i kommuneren - altså der hvor ulykkerne sker.

Det var nemlig langt fra tilfældet med Terrorpakke I, hvor midlerne (25,5 mill. kr.) af Beredskabsstyrelsen hurtigt blev brugt bl.a. til indkøb af – efter de kommunale redningsberedskabers (brandvæsnernes) opfattelse – overflødigt materiel, som blev placeret centralt på Beredskabsstyrelsens kasserner.

De kommunale beredskaber kritiserede i skarpe vendinger Beredskabsstyrelsen for størsteparten af disse indkøb, som blev foretaget uden rådføring med kommunerne.

Det var givetvis denne øredøvende kritik fra kommunerne, som resulterede i Terrorpakke II, herunder at den fik tilnavnet Undskyldelsespakken!

AE/120702

 

6/7-2002

Farlig blanding i Sølunds svømmesal

Et par brandfolk fra Brand & Redning Skanderborg måtte torsdag formiddag trække i det store kemikalieantræk for at neutralisere et par farlige kemikalier, der var blevet blandet sammen i svømmesalen på Sølund.

 

 

28/6-2002

Plejehjemsbeboer stærkt forbrændt efter rygning

En 86-årig kvinde måtte torsdag eftermiddag med en af Flyvevåbnets redningshelikoptere overføres fra Skanderborg til brandsårsafdelingen på Rigshospitalet i København med 2. grads forbrændinger på 40 procent af kroppen.

 

Se flere Billeder

27/6-2002

12 Fra Brand & Redning Skanderborg Var hjælper ved Landstævnet på Bornholm

 

21/6-2002

Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002

Forligsteksten kan ses på  indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside.

 

18/6-2002

Skanderborg: Byrådet skal drøfte aftale med amtet om nødbehandlere

For et engangsbeløb på lidt over 60.000 kroner og derefter årlige driftsudgifter for Brand & Redning Skanderborg på anslået 35.000 kroner kan der sikres en såkaldt "nødbehandlerordning" i Skanderborg.

Læs mere i Århus Stiftstidende Netavis.

 

12/5-2002

Ny skøjtebane ved Brand & Redning

 Folkeoplysningsudvalget besluttede forleden at bruge 143.000 kroner på at etablere en skøjtebane på Brand og Redning Skanderborgs øvelsesareal bagved FØLA-hallerne.

”Vi fik et tilbud fra Brand og Redning om, at de gerne vil stille arealet til rådighed. De skal selv bruge det indimellem, men når det ikke er tilfældet, kan andre få lov til at bruge det. Det synes vi, lyder som en god ide, og vi vil gerne give penge dertil”, lyder det fra Folkeoplysningsudvalgets formand, Jan Krogh Rasmussen.

Området bliver asfalteret, og der laves kanter rundt om banen, så der bare skal fyldes vand på om vinteren – og sidst, men ikke mindst, bare vente på, at frosten skal lave resten.

Om sommeren vil der blive sat legeredskaber op, så bl.a. områdets dagplejere kan mødes og lade børnene lege der.   

 

9/5-2002

Brand i fyrrum

Natten til onsdag 01.49 blev Brand og Redning kaldt til Olesbjerg ved Mossø, hvor der var opstået ild i et fyrrum ved et sommerhus.
Ved Brand & Rednings ankomst var fyrrummet, som var sammenbygget med en garage, fuldstændig overtændt, og strålevarmen havde antændt vindfanget i den nærliggende beboelse.
Et hold røgdykkere fik hurtigt stoppet branden, og slukket ilden i garagen og vindfanget som slap stort set uskadt fra branden men fyrrummet udbrændte fuldstændigt.

 

30/4-2002

RB-stævne Kolding

Så er holdene dannet til RB-stævnet i Kolding. I alt 32 personer fra Brand & Redning Skanderborg  deltager på følgende hold:

2 Femkamp hold, 1 Forplejnings hold, 1 Indkvarteringshold og 1 Brand hold.

 

29/4-2002

Parole 

Som afslutning på kursus året 2001-2002 afholdt Brand & Redning Skanderborg parole.

Der blev tildelt anciennitetstegn til:

Fra venstre Anders Enggaard 25 år i brandtjenesten, Helle V. Benjaminsen 10år i redningstjenesten, Elsebeth Nielsen 20 år i forplejningstjenesten. Også Gert Rasmussen fik anciennitetstegn for 10 år i brandtjenesten: Han var desværre syg og fik tegnet efterfølgende.

2. Viceborgmester Anne Mette Kirk Andersen til højre uddelte anciennitetstegn.

  

28/4-2002

Bakkeløbet

Vanen tro hjalp Brand & Redning Skanderborg  ved dette års udgave af bakkeløbet med udlevering af væske, forplejning og førstehjælp.

Der var 631 deltagere se www.bakkelobet.dk

 

25/4-2002

O-løb

Desværre var vi nødt til at aflyse årets O-løb pga. manglende tilmeldinger fra de inviterede byer. Med vi hyggede os alligevel med varme hveder vanen tro.

Vi håber, at o-løbet 2003 bliver til noget.