30/12-2005

Brand i sommerhus ved Mossø
 

Udrykning nr. 133/2005.
 

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, fredag den 30. december 2005, kl. 1317
Melding: Garagebrand ved sommerhus, Vædebrovej
 
Ved Brand & Rednings ankomst var garagen omspændt af flammer og det nærliggende sommerhus var meget tæt på antændelse - de yderste lag glas i vinduerne var sprunget.
 
Da der stod et par gasflasker i den brændende garage, måtte brandfolkene i starten koncentrere sig om at få kølet gasflaskerne, så disse ikke skulle eksplodere.
Det lykkedes dog i løbet af få minutter at få branden dæmpet, så sommerhuset ikke led yderligere overlast.
 
Da sommerhuset ligger helt ned til Mossø, måtte brandbilerne forcere små skovveje, for at nå frem, hvilket ikke var helt let i sneen.
Der blev tilkaldt et firehjulstrukket køretøj fra Ry Brandvæsen for at assistere med slangeudlægning fra Vædebrovej ned til sommerhuset. Dette blev dog ikke aktuelt, idet det lykkedes at få brandbilerne frem ad de små skovvejen.
 
Garagen og et tilstødende redskabsrum og værksted udbrændte, ligesom en helt ny bil - Hyundai - blev flammernes bytte.
 
Sommerhuset derimod led ikke mere overlast, end at husets beboere kan tilbringe nytåret ved søen.

           

 

27/12-2005

Brandteknik, drillenisser og røgalarmer

Udrykning nr. 127-128-129/2005.


Brand & Redning, Skanderborg kan heldigvis heller ikke melde om julebrande i år.

Som tidligere år har vi i Hørning og Skanderborg kommuner også i år været forskånet for brande, forårsaget af stearinlys i juledekorationer.
 
Alligevel har brandfolkene været ude at køre flere gange i juledagene.
Hele tre gange i julen har brandalarmen lydt fra Plejehjemmet Præstehaven i Hørning:
Lillejuleaftensdag ved 05-tiden, juledag ligeledes ved 05-tiden og igen juledag kl. 1330.
 
Hvergang har der vist sig, at være fejl ved teknikken i sprinkleranlægget, som har sat brandklokkerne i gang.
Om det er drillenissen, som har været på spil, har alarmfirmaets teknikere endnu ikke fundet ud af, selvom de i flere omgange har været ude på fejlretning - hidtil altså forgæves.
 
 
Brand & Redning skal i øvrigt benytte lejligheden til et par brandforebyggende "efterjuleråd":
 
Smid juledekorationeren ud! - hellere i dag end i morgen!
Juledekorationerne har nu stået inde i stuerne i over fire uger og er efterhånden rene bordbomber - tørre grangrene og nedbrændte stearinlys er bordbomber med kort lunte..
 
Vi skal især opfordre pårørende til vore ældre medborgere, om at være opmærksomme på at juledekorationerne ikke bare spreder hygge - de kan meget vel sprede død og ødelæggelse her i efterjulen.
Smid dekorationerne ud nu - jo før, jo bedre!
 
Og når I nu skal ned og bytte julegaven fra Moster Oda, og I ikke lige kan hitte på, hvad I mangler, i stedet for vasen fra mosteren, så er det helt oplagt for Brand & Redning, at pege på nogle røgalarmer til de små hjem, som et fornuftigt bytte.
 
En røgalarm i hvert af hjemmets rum, hvor folk sover - børn som voksne - er absolut at anbefale, synes vi.
En røgalarm koster i størrelsesordenen en flad 50ér - er man lidt mere rundhåndet, kan vi varmt anbefale røgalarmer, som er trådløst forbundne, hvilket giver en hurtigere alarmering, hvis uheldet er ude.
 
Hvert år omkommer omkring 80 mennesker i Danmark, på grund af brand.
Mange af de omkomne er ældre mennesker, som har været uheldige ved omgang med åben ild.
Tobaksrygning kombineret med alkohol eller medicin har også kostet mange mennesker livet ved ildebrand.
Mange af dødsfaldene ved ildebrand, kunne helt sikkert have været undgået, hvis der havde været røgalarmer i hjemmene.

 

22/12-2005

Bygningsbrand, mindre brand - 2 stole i kælderrum. 

Udrykning nr. 126/2005.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, torsdag den 22. december 2005, kl. 1658

Melding: Mindre kælderbrand, Ryparken, Skanderborg
 
Ved Brand & Rednings ankomst var to brændende plastikstole slæbt ud fra kælderen af én af vore dygtige brandfolk, som bor i Ryparken.
Brand & Redningsrøgdykkere ventilerede herefter kælderrummene for røg.
 
Branden var tilsyneladende opstået i en papkasse under de to stablede stole..
 
Ud over røg og sodskade i kælderrummet var TV-kablerne til fællesantenne for to opgange brændt over.... så ingen TV-kiggeri i julen...   :-)

     

 

11/12-2005

Brand i godstog, ild i maskinen. 

Udrykning nr. 122/2005.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, søndag den 11. december 2005, kl. 1655
Melding: Brand i lokomotiv, som trækker godstog - Skanderborg Station
 
Ved Brand & Rednings ankomst brændte det i motorrummet på et af Railions MZ-lokomotiver, som var forspændt et længere træk af godsvogne på vej mod Århus.
Branden blev opdaget af lokomotivføreren da toget kørte mellem Hovedgård og Hylke.
Lokomotivføreren havde så meget fart på lokomotivet, at han kunne holde toget i drift frem til Skanderborg Station, hvor toget rullede ind på et rangerspor, hvor brandfolkene så kunne slukke branden uden at lægge togtrafikken på den østjyske længdebane stille.
 
Brand & Rednings røgdykkere brugte en lille times tid på at slukke branden, som havde antændt en oliesump under lokomotivets motor.
Ved at anvende en skånsom slukningstaktik, kunne branden slukkes uden at lokomotivets motor led væsentlig overlast.

             

 

6/12-2005

24 brandgode juleråd 

Læs de 24 brandgode juleråd

 

21/11-2005

Øvelse

Alarm til vagthold: Personredning, silo/brønd - håndværker styrtet i silo - bevidstløs - iltmangel
 
Øvelsen var tilrettelagt i Brand & Rednings øvelseshus bag Brandstationen.
Eneste adgangsmulighed for redningsmandskabet var gennem lem i taget.
Redningsmandskabet skulle yde livreddende førstehjælp i bunden af siloen og bringe den tilskadekomne til det fri på silotop.
 
Efter at udrykningslægen havde stabiliseret tilskadekomne på silotop, skulle tilskadekomne nedtages fra silotop.
Udrykningslægen havde beordret nedtagning af tilskadekomne i vandret leje.
Da ankomst af en drejestige eller mobilkran ikke kunne afventes - golden hour - måtte nedtagning improviseres.

             

 

21/11-2005

Sort Nat

Fredag den 18/11-2005 holdt Skanderborg handelstands forening Sort Nat. Traditionen tro lavede vi varm suppe og  sørgede for, at folk kunne få lidt varme fra de opstillede olietønder med briketter. Vi udleverede ca. 500 portioner suppe.

 

 

15/11-2005

Færdselsuheld fastklemt - Solouheld 2 tilskadekomne 

Udrykning nr. 114/2005.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, mandag den 14. november 2005, kl. 2127
Melding: Færdselsuheld med fastklemt, E45, sydgående spor, umiddelbart syd for Ejer Baunehøj afkørslen.
 
Ved Brand & Rednings ankomst var to personer i en mindre personbil kommet ud af vognen.
En forbipasserende læge ydede førstehjælp sammen med brandfolk til lægebil og ambulancer nåede frem.
De to personer i bilen havde pådraget sig småskrammer. Begge blev i ambulancer ført til Horsens Sygehus.
 
Brand & Redning ryddede efterfølgende vejbanen for glasskår, motorolie og vragdele fra den forulykkede bil.
Motorvejen var spærret i begge sydgående spor i en god halv times tid.
 
Ulykken var sket i forbindelse med overhaling, hvorved en lastbil var blevet snittet - nærmere hos Skanderborg Politi.
 
Brand & Redning mødte med Indsatsleder, to brandkøretøjer og én redningsvogn.

   

Horsens Folkeblad

 

Vinderne fra Åbent hus

Ca. 600 personer lagde vejen forbi Brandstationen i søndags til åbent hus.

Vinder af forplejningsspørgsmålet: Jørn Knudsen, Hørning

 

Vinder af førstehjælpskonkurrencen: 

En førstehjælpstaske til: Flemming Laugesen, Skanderborg

Et førstehjælpskursus til: Iben Bitsch, Skanderborg

 

Vinder af tegnekonkurrence piger:

 

 

Vinder af tegnekonkurrence drenge:

 

 

18/10-2005

ÅBENT HUS

På søndag, den 23. oktober 2005, mellem klokken 13 og 16, holder Brand & Redning, Skanderborg, og Beredskabsforbundet Åbent Hus på Brandstationen, Vestergade 131 i Skanderborg.

 

Vi har tradition for hvert efterår at holde Åbent Hus en søndag eftermiddag, hvor vi slår portene op for borgerne.

Vi vil gerne vise vores materiel frem under fredelige former, hvor brandfolk og beredskabsfrivillige står klar med svar på spørgsmål, som borgerne måtte have om beredskabets virke og materiel.

 

Der vil i løbet af eftermiddagen være forskellige aktiviteter, både for børn og voksne.

 

For børnene vil der bl.a. være mulighed for en lille skovtur i en af brandbilerne.

 

De voksne vil få mulighed for at teste deres færdigheder som førstehjælpere.

Beredskabsforbundets førstehjælpsinstruktører vil demonstrere brugen af hjertestartere.

 

Beredskabsfrivillige har kørt feltkomfuret frem for at tilberede en lun ret for Brandstationens gæster. Dagens menu vil være Svensk Pølseret.

 

Brandfolk har snedkereret et lille havehus, som der på et tidspunkt opstår ild i, hvilket vil medføre en brandudrykning.

 

Skulle der blandt de besøgende være folk med interesse for at blive beredskabsfrivillige, starter vi kort efter nytår op med grunduddannelse i Forplejning og Indkvartering.

 

Da vi omkring årsskiftet får et par ledige pladser i Brandkorpset, vil der for potentielle brandfolk være mulighed for at få oplyst, hvad et job som brandmand (M/K) indebærer.

Skulle der blandt byens kvinder og mænd være nogen, som allerede nu brænder for i et brandgodt deltidsjob i Brandkorpset, kan de på søndag henvende sig til beredskabsinspektør

Anders Enggaard og få udleveret materiale om jobbet.

 

Program her.

Ud skriv tegninger til malekonkurrencen her.

 

Kl. 14.30  Opvisning: slukning af brand i hus.

 

16/10-2005

Færdselsuheld, fastklemt

Udrykning nr. 104/2005.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, søndag den 16. oktober 2005, kl. 1913
Melding: Færdelsuheld med fastklemt, Højvangen/Danmarksvej. Brandbil mod personbil, tre fastklemte.
 
En brandbil under fremkørsel til ovenstående alarm om gårdbrand, passerer det lysregulerede vejkryds for rødt lys under anvendelse af udrykningshorn og blåt blink. En bilist som kører over krydset for grønt bliver herved ramt.
 
Det var naturligvis en grim melding for indsatsleder Sven Clausen og hans brandmandskab at køre på.
Heldigvis kommer de to brandfolk i den væltede brandbil hurtigt ud, hhv ved egen hjælp og ved hjælp fra tililende.
Én af de to brandfolk ringer til indsatslederen, så brandmandskabet ved ankomst til  skadestedet er klar over, at kollegerne er kommet fri og er fysisk uskadte.
De to brandfolk og de to personer i den ramte personbil blev rutinemæssigt kørt til Århus Sygehus til observation. Brandfolkene blev udskrevet i går aftes mens de to fra personbilen blev natten over.
 

     

 

17/10-2005

Gårdbrand

Udrykning nr. 103/2005.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, søndag den 16. oktober 2005, kl. 1903

Melding: Gårdbrand, Gl. Randersvej ved Motorvej E45
 
Ved Brand & Rednings ankomst var der ingen brændende gård at finde. For den sags skyld heller ikke andet brændende, som ikke skulle brænde.
På én ejendom tæt ved motorvejen blev der der fyret, hvilket gav nogen røgudvikling fra skorstenen.
 
Det er formentligt røgen fra omhandlende skortsten, som har foranlediget en enkelt bilist på motorvejen til at gribe mobiltelefonen og ringe 112.
 
Det sker desværre jævnligt, at Brand & Redning modtager alarmer om brand, indtelefoneret til 112 af forbipasserende mobiltelefonister, som i forbifarten opdager røg eller flammer og skynder sig at slå alarm.
Ofte fortsætter mobiltelefonisten ud ad alfarvej uden at vende om og hjælpe evt. nødstedte på brandstedet indtil redningsmandskab når frem.
Det er anden gang i år, Brand & Redning har været kaldt til gårdbrand nær motorvejen uden grund.
I høstperioden for nyligt blev Brand & Redning kaldt ud til markbrand. Efter nogen tids kørsel rundt i landskabet lykkes det at finde en fredelig landmand, som er i færd med at afbrænde et par fejlbundne halmballer.
Der kunne nævnes mange eksempler på alarmer som disse, der ryger i kategorien "Blinde alarmer".
 
Vi skal benytte lejligheden til at opfordre mobiltelefonisterne til at være lidt varsomme med at trække mobilos op ad lommen, når de ser en smule røg.
 

15/10-2005

Baunebål

Brand & Redning deltog med to brandfolk og en tankvogn, da Hjemmeværnet brændte baunebål på Ejer Baunehøj som led i markeringen af Prinsefødslen.

 
Ud over det originale baunebål, som var udfærdiget af spejdere fra KFUM, Ejer Baunehøj truppen, blev der afbrændt et større bål.
 
Begivenheden havde samlet et større publikum.
 
Hjemmeværnsorkestret var tilstede og spillede bl.a. Kongesangen og Nationalhymnen.
 
Der var tale ved Hjemmeværnets politiske chef, Ulrik Kragh.
 
DR transmitterede direkte fra begivenheden.

     

5/10-2005

Brand & Redning, Skanderborg, får i Uge 40 besøg af skoleklasser fra fire skoler i Skanderborg Kommune.
 
Besøgene strækkes sig over en lille times tid, hvor børnene høres i lektien - om de nu har hørt godt efter, hvad lærerne har lært dem om brandforebyggelse.
Fokus vil være rettet imod forsigtig omgang med åben ild, røgalarmer i hjemmene, rigtig behandling ved forbrændinger samt korrekt alarmering via 112.
Herefter vil der være en kort demonstration af et par af brandbilerne.
Lektionen sluttes af bag Brandstationen, hvor vi viser, hvor galt det kan gå, hvis man er uforsigtig med åben ild; vi futter et lille legehus af, hvor der så kommer en brandbil farende med blå blink og fuld udrykning for at slukke branden.
 
Lektionerne afholdes hos Brand & Redning, Skanderborg, således:
 
Mandag den 3. oktober 2005
Kl. 0930, Skanderborg Realskole, to børnehaveklasser, ca. 40 børn.
 
Tirsdag den 4. oktober 2005
Kl. 0900, Niels Ebbesen Skolen, to børnehaveklasser, ca. 40 børn
Kl. 1030, Niels Ebbesen Skolen, to børnehaveklasser, ca. 40 børn
 
Onsdag den 5. oktober 2005
Kl. 0830, Morten Børup Skolen, to børnehaveklasser, ca. 40 børn
Kl. 1000, Ejer Baunehøj Skolen, én børnehaveklasse, ca. 25 børn
 
Torsdag den 6. oktober 2005
Kl. 1000, Skanderborg Realskole, to 2.-klasser, ca. 40 børn
 
Fredag den 7. oktober 2005
Kl. 1000, Skanderborg Realskole, to 1.-klasser, ca. 40 børn

 

 

 

5/8-2005

Bilbrand i det fri  

Udrykning nr. 75/2005.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, søndag den 7. august 2005, kl. 1403
Melding: Bilbrand, E45, 158 km mærket, sydgående spor mellem Stilling og Fuglsang rasteplads
 
Ved Brand & Rednings ankomst var en brand i papkasser bag på pick-up delvist slukket af en redder, som var kommet forbi i en sygetransportvogn.
Brandfolkene fik hurtigt slukket de sidste gløder i papkasserne.

 

 

 

Branden var opstået i et flyttelæs, som stod bag på pick-upén.
Brandårsagen er ukendt, men der gættes på et cigaretskod fra en forbipasserende bil. Der var ingen rygere i pick-upén!
 
Der skete en del skade på flyttelæsset, mens pick-up og en efterspændt hestetrailer (uden hest) slap uskadt.

 

5/7-2005

Lossepladsbrand

Udrykning nr. 66/2005.

Skadested
Reno Syd, Affaldscenter Skårup

Situation ved ankomst
Voldsom brand i oplag af brændbart affald, ca. 1.000 m2 med oplag i 4 m højde. Affaldsstakken overtænder umiddelbart efter ankomst.

Hvad udført
Slukningstoget indsat på standsning af brandudbredelse til øvrigt oplag og vegetation.

Ass. tilkaldt:
Fra egen station (ekstra tankvogn og personel) Ry Brandvæsen (tankvogn), Støttepunkt (tankvogn) og Beredskabscenter Midtjylland (standard brand) tilkaldt. P.g.a. misforståelse mellem ISL og radiovagt, bliver alene SLGRP rekvireret fra Beredskabscenter Midtjylland. Opgraderes til Standard Brand ved ankomst. Beredskabscenter Midtjylland rekvirerer yderligere ass. fra Beredskabscenter Sydjylland, da der skal etableres vandforsyning fra Skanderborg Sø.

Vandforsyning fra brandhaner ved pendulkørsel med i alt 5 vandtankvogne fra start til slut. Beregnet til 5 tankvogne x 50 ture x 8.000 liter vand = 2.000.000 liter drikkevand.
Vandforsyning fra åbent vand fra ca. kl. 1800 fredag til 1200 søndag. Fra fredag kl. 1800 til lørdag 0240 suges vand fra vandhul ved Oddervej. Herefter fra Skanderborg Sø. Beregnet vand fra åbent vandsted til 1.000 l/m x 60 min x 42 timer, afrundet 2.500.000 liter søvand.

Slukningsarbejdet forløber uden afbrydelser til sidst på formiddagen, søndag den 3. juli 2005.
Al affald bortkøres med rendegraver til nyt oplagssted, hvor det gennemvaskes med slukningsvand.

Der etableres støttefunktion i form af forplejningstjeneste fra fredag eftermiddag til søndag middag.

Fremmede styrker
Ry Brandvæsen: 1 tankvogn med to mand. Løbende udskiftning ved Ry Brandvæsens foranstaltning. Frigivet søndag den 3. juli 2005, kl. 0600.
Støttepunkt, Århus: 1 tankvogn og lysmast med 3 mand. Løbende udskiftning ved Århus Brandvæsens foranstaltning. Frigivet søndag den 3. juli 2005, kl. 0900.
Beredskabsstyrelsen: Mandskab og materiel fra primært Beredskabscenter Midtjylland, men også fra Beredskabscenter Sydjylland. Sidste køretøj afgået fra brandstedet søndag den 3. juli 2005, kl. 1315.

Indsatsledelse:
Fredag den 1. juli 2005, kl. 1430 - 2300: Per Johs. Nielsen.
Fredag den 1. juli 2005, kl. 2300 til lørdag den 2. juli 2005, kl. 0800: Henrik Broustbo.
Lørdag den 2. juli 2005, kl. 0800 - 1700: Per Johs. Nielsen.
Lørdag den 2. juli 2005, kl. 1700 - 2300: Henrik Broustbo.
Lørdag den 2. juli 2005, kl. 2300 til søndag den 3. juli 2005, kl. 0800: Anders Enggaard.
Søndag den 3. juli 2005, kl. 0800 - 1330: Sven Jørn Clausen.

Forplejningstjeneste:
Fredag den 1. juli 2005: Fire personer i sammenlagt 18 timer.
Lørdag den 2. juli 2005: Otte personer i sammenlagt 64 timer.
Søndag den 3. juli 2005: Ni personer i sammenlagt 40 timer.

Opfølgning
Beredskabschefen tager umiddelbart efter ferien kontakt til Reno Syd for at få løst problematikken omkring voldsomme uopdelte oplag af brandbart affald, samt problematikken med fremskaffelse af slukningsvand i tilstrækkelige mængder.

Fejl og mangler
Under pendulkørsel med tankvogn, involveres SB19 kl. 1809 i et færdselsuheld på Ladegårdsbakken ved Oddervej, hvor en modkørende bilist påkøres under udrykningskørsel. Der tilkaldes ambulance, hvori passager fra modpartens bil køres til hospital for obs for kvæstelser. Dog ikke tegn på kvæstelser; alene småskrammer. Der optages politirapport. SB19 og fører fortsætter efterfølgende i slukningsarbejdet
 

Århus Stiftstidende

 

4/7-2005

Lossepladsbrand

Udrykning nr. 66/2005.

                           

Århus Stiftstidende

DR Østjylland

1/7-2005

Container/affald, affaldsoplag i det fri    

Udrykning nr. 66/2005.

         

DR Østjylland

DR

TV 2 / ØSTJYLLAND

TV 2 / ØSTJYLLAND

Århus Stiftstidende

TV 2 / ØSTJYLLAND

www.112-aarhus.dk

 

23/6-2005

Bilbrand i det fri   

Udrykning nr. 61/2005.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, onsdag den 22. juni 2005, kl. 2102
Melding: Bilbrand, E45, nordgående spor mellem afkørsel 53 og 52 (Vroldvej og Ryvej)

   

 
Ved Brand & Rednings ankomst brændte det voldsom i motorrummet på et VW rugbrød.
En politibetjent fra Århus Politi var på vej til arbejde sammen med sin politihund, da der udbrød brand i motorrummet på den dieseldrevne varevogn.
Forbipasserende, bl.a. en brandmand fra Ry Brandvæsen, søgte at slukke branden med pulverslukkere, men uden held.
 
Brand & Rednings røgdykkere fik hurtigt bugt med flammerne, men motorrummet udbrændte totalt, ligesom instrumenbrædtet tog en del skade.

 

5/6-2005

Forurening ved færdselsuheld   

Udrykning nr. 59/2005.

Forurening ved færdselsuheld, Jernbanevej/Ryvej, Skanderborg.

   

 

3/6-2005

Henning Farver Nielsen 25 års jubilæum

 

På billederne ses Henning som, får overrakt det af Dronning Margrethe indstiftede hæderstegn for tro tjeneste i 25 år, af borgmester Aleksander Aagaard .

Århus Stiftstidende

 

2/6-2005

Bygningsbrand, villa/rækkehus   

Udrykning nr. 58/2005.

     

DR

 

17/5-2005

Nedtur på Ejer Bavnehøj

Århus Stiftstidende

 

16/5-2005

Bygningsbrand 

Udrykning nr. 53/2005.

   

DR

 

16/5-2005

Fødselsdag

Beredskabsassistent Paul M. Hansen fyldte fornyligt 60 år.
Lørdag den 14. maj 2005 fejrede han fødselsdagen i gode venners lag.

   

Det lykkedes ham i løbet af dagen af få en lille fjer på!

 

 

9/5-2005

Gylleudslip - Væltet gyllevogn 

Udrykning nr. 48/2005.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, tirsdag den 3. maj 2005, kl. 1641
Melding: Gyllevogn væltet på Randersvej, nord for rundkørslen ved McDonald - der er udslip
 

             

Ved Brand & Rednings ankomst, var en større mængde gylle fra en 26 m3 gylletank løbet ud/ved at løbe ud fra en gylletank, som var efterspændt en traktor.
Uheldet var sket, da føreren drejde fra Randersvej ind på en mark.
 
Der blev hurtigt rekvireret et læs grus til at dæmme om for den udløbne gylle, ligesom en slamsuger blev tilkaldt.
 
Da der var styr på sagerne, blev den væltede tank tømt og en tilkaldt bjærgningsvogn fik tanken bragt på ret køl.
 

Anders Enggaard

 

9/5-2005

Færdselsuheld m/fastklemt - Motorcykel mod bil 

Udrykning nr. 46/2005.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, lørdag den 30. april 2005, kl. 1332
Melding: Færdselsuheld, Låabyvej/Dalvej ved Veng - Motorcykel mod personbil, flere tilskadekomne

 

  
Ved Brand & Rednings ankomst sad føreren af personbilen fastklemt bag rattet.
Ambulance og lægebil var ankommet og i færd med at behandle de tilskadekomne.
 
Brandfolkene klippede taget af personbilen, så føreren kunne komme ovenud af bilen, uden at vride kroppen. Dette for at forebygge komplikationer af eventuelle brud.

Anders Enggaard

Århus Stiftstidende

 

26/4-2005

Parole

Beredskabskommissionen holdt mandag aften parole for de beredskabsfrivillige ved Brand & Redning, Skanderborg.
 
Det er en årligt tilbagevendende begivenhed, at Beredskabskommissionen og beredskabschefen hilser på de frivillige, og der kigges tilbage på det forløbne år.
 
Viceborgmester Anne Mette Kirk Andersen takkede på Beredskabskommissionens vegne for den indsats, som de beredskabsfrivillige i årets løb har ydet.
 
I særdeleshed de frivilliges indsats i forbindelse med fyrværkeriulykken i Seest, fik rosende ord med på vejen fra Viceborgmesteren, som også benyttede lejligheden til at knytte nogle helt personlige ord på netop denne indsats.
To dage efter, at katastrofen var indtruffet i Seest, var kræfterne ved at være ebbet ud for beredskabet i Kolding, som derfor bl.a. rettede henvendelse til Brand & Redning, Skanderborg, om at få stillet personel til rådighed.
Godt én time efter, at Brand & Redning havde modtaget assistanceanmodningen, var et hold frivillige klar til at køre til Kolding, hvor i alt 24 beredskabsfrivillige fra Skanderborg i løbet af de næste fem dage lagde over 500 timers frivilligt arbejde, primært med forplejning af indsatspersonel i katastrofeområdet.
Som en særlig påskønnelse for denne indsats, overrakte Viceborgmester Anne Mette Kirk Andersen og beredskabschef Bjarne Vinther en særlig gave, til hver af de frivillige, som havde været med på denne indsats.
 
Beredskabschef Bjarne Vinther kiggede tilbage på den forløbne sæson og hæftede sig også ved, at netop indsatsen i Kolding har sat sit præg på frivilligberedskabet, ikke mindst fordi de mange timers øvelser, der er lagt hen over årene, her viste sit værd.
 
Tidligere beredskabschef Børge Rasmussen, som også deltog i parolen, sluttede talerrækken af med at berette om egne oplevelser for 60 år siden, hvor han som ganske ung mand var med til at modtage et stort antal krigsflygtninge fra Tyskland.
Her i 60-året for Danmarks befrielse, er der jo kommet fokus på netop danskernes behandling af disse flygtninge. Børge Rasmussen gav udtryk for, at flygtningene efter omstændighederne blev behandlet både rimeligt og anstændigt. Den på tidspunktet herskende fødevaresituation gav ikke mulighed for de store udskejelser, men alle fik dog mælk, vand og brød hver dag.
 
Ved dette års parole kunne der uddeles to anciennitetstegn for hhv. 10 og 20 års tjeneste i beredskabet. Jonna Lassen fik tildelt 10 års-tegnet og Paul M. Hansen fik 20 års-tegnet.

 

 

På foto ses Viceborgmester Anne Mette Kirk Andersen sammen med 15 af de i alt 24 beredskabsfrivillige, som var indsat ved fyrværkeriulykken i Seest, november 2004.

 

 

 

På billedet ses Jonna Lassen som fik tildelt 10 års-tegnet og Paul M. Hansen som fik 20 års-tegnet samt Viceborgmester Anne Mette Kirk Andersen .

Horsens Folkeblad

 

Brand i sommerhus - Kolonihavehus 

24/4-2005

Udrykning nr. 44/2005.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, lørdag den 23. april 2005, kl. 2015
Melding: Brand i kolonihavehus, kolonihaverne ved Korsvejen, Skanderborg

   

 
Ved Brand & Rednings ankomst brændte det voldsomt i taget over kolonihavehuset.
Brand & Rednings røgdykkere fik hurtigt slået flammerne ned, så det meste af indboet blev reddet.
 
Branden skyldes uforsigtig omgang med gløder fra grill.
 
Ejeren havde grillet pølser sammen med hele familien om eftermiddagen.
Inden de tog hjem, tømte de grillen for rester af briketter, som blev hældt i en metalbeholder og henstillet bag kolonihavehuset, men umiddelbart opad træbeklædningen.
Da gløderne lå og ulmede, blev metalbeholderen rødglødende og træbeklædningen blev antændt.
 
Naboer i kolonihaverne opdagede branden, som de søgte at slukke med en haveslange.
 
Episoden giver anlending til at minde om, at gløder i grillbriketter typisk overlever flere dage, så det anbefales at slukke med rigelige mængder vand, inden briketterne henstilles hensigtsmæssigt.
 
Anders Enggaard

 

19/4-2005

Markbrand - Ild i skrænt langs jernbanen     

Udrykning nr. 41/2005.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, tirsdag den 19. april 2005, kl. 1755
Melding: Ild i skrænt langs jernbanen mellem viadukterne ved Fårbjergvej og ved Hylkevej.
 
     

 

Ved Brand & Rednings ankomst brændte det på en strækning over et par hundrede meter langs jernbanen.

 
Brandstedet lå midt mellem Fårbjergvej og Hylkevej, så det var ud på nogle små mark- og skovveje med brandbilerne, for at nå frem til brandstedet.
 
Medens brandslukningen pågik, var Brand & Rednings indsatsleder løbende i kontakt med Banestyrelsens kontrolpost på Skanderborg Station, så det blev sikret, at forbipasserende tog passerede med lav hastig med, mens brandfolkene arbejdede langs jernbanesporet.
Slukningsarbejdet varede en lille times tid.
 
Branden er tydeligvis startet p.g.a. gnister fra bremserne på et forbipasserende tog.
Brand & Redning har tidligere år - i de tørre forårsmåneder - været til brand på nøjagtig samme baneskråning, så det kunne tyde på, at godstogene bremser ned på omhandlende strækning.
 
Branden vidner om, at naturen er tør visse steder, så lad os benytte lejligheden til at opfordre folk til at udvise stor forsigtighed, når der brændes af i naturen.
 
Mange er i gang med ukrudtsbrænderne rundt omkring - Her skal vi minde om, at det hvert år lykkes for mange havefolk at brænde hele huset af. Ukrudtsbrænderen er i virkeligheden en lille flammekaster. Så pas på!!

Anders Enggaard

DR

 

19/4-2005

Bygningsbrand - Kraftig røgudvikling på trappe   

Udrykning nr. 40/2005.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, tirsdag den 19. april 2005, kl. 14:44
Melding: Brand på Sundhedscentret, Sygehusvej, Skanderborg - kraftig røg i trapperum
 
Ved Brand & Rednings ankomst havde ansatte på Sundhedscentret fundet årsagen til den kraftige røg i Sundhedscentrets hall:
En cigaret var blevet skoddet i en en stor gulvpotteplante.
 
Brandfolkenes opgave var begrænset til at bære potteplanten til det fri, hvor potteplantemulden fik en omgang vand.
 
Hvem, der har listet sig til i smug at ryge en halv cigaret inden lægebesøget, melder historien intet om ;-)

Anders Enggaard

 

3/4-2005

Markbrand - Har bredt sig - Fare for bygninger 

Udrykning nr. 35/2005.

 

3/4-2005

Bygningsbrand - Garage og udhus 

Udrykning nr. 29/2005.

 

21/2-2005

Ild i lejlighed

Udrykning nr. 20/2005.

 

21/2-2005

Oliespild - Bil involveret i færdselsuheld

Udrykning nr. 19/2005.

   

 

11/2-2005

Fokus på alle de ulovligt parkerede biler ved Morten Børup Hallen

Udrykning nr. 16/2005.

Horsens Folkeblad

Århus Stiftstidende

Århus Stiftstidende

 

15/1-2005

Færdselsuheld m/fastklemt - Varebil mod lastbil 

Udrykning nr. 11/2005.

Århus Stiftstidende

 

10/1-2005

Brandbilerne kørte 135 gange

 

Århus Stiftstidende

 

10/1-2005

Stormskader - Diverse indsatser 

Udrykning nr. 3/2005.

Horsens folkeblad

Århus Stiftstidende

 

10/1-2005

Gårdbrand

Udrykning nr. 9/2005.

Ild på halmloft på 4 længet gård med  20 får, 2 røgdykkerhold indsat. Slukket m/2 HT 

   

Århus Stiftstidende

 

5/1-2005

Bilbrand i det fri - Lastbil 

Udrykning nr. 2/2005.

Østjyllands Radio

Beredskabsinfo