28/11-2006

Mindre forurening, forurening v/FUH - Lastbil

Udrykning nr. 154/2006.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, tirsdag den 28. november 2006, kl. 0614
Melding: Oprydning efter færdselsuheld med væltet lastbil, motorvej E45, sydgående, 1 km syd for Ejer Baunehøj
 
Ved Brand & Rednings ankomst var et lastvognstog med 202 grise lastet på tre etager i forvogn og trækker, forulykket og væltet ned ad en skrænt.
Chaufføren var indbragt til Horsens Sygehus med knubs.
Lastvognstoget var slået itu ved ulykken - efter at være rullet ned ad skråningen var taget rykket af forvognens lad og grise på den øverste etage var slynget ud.
 
Sammen med en tilkaldt dyrlæge gik brandfolkene i gang med at aflive de værst medtagne grise efter dyrlægens anvisning.
 
På grund af lastvognstogets tilstand efter rulleturen, var det nødvendigt for brandfolkene at skære sig adgang ind på ladet af lastvognstoget.
Der blev tilkaldt assistance med tungt redningsmateriel fra Beredskabsstyrelsens støttepunktsberedskab ved Århus Brandvæsen.
 
De sidste grise var frigjort fra lastvognstoget ved 0900-tiden i formiddag.
 
101 gris blev frigjort fra lastvogsntoget i live - og blev transporteret videre til slagteriet for at blive slagtet...
91 grise blev aflivet på stedet, efter dyrlægens anvisning.
 
Herefter forestod et større oprydningsarbejde på skadestedet.
Bl.a. var motorvejen fedtet ind i 400 liter dieselolie, som var løbet ud, da tanken knustes i forbindelse med uheldet.
 
De sidste brandfolk forlod skadestedet ved 1230-tiden.
 
Der forestår nu et større reperationsarbejde på motorvejen, hvor autoværn på en længere strækning er splitte ad.

         

AE

TV2 Østjylland

Horsens Folkeblad

DR Østjylland

DR Østjylland

DR Østjylland

 

26/10-2006

Brand i lejlighed
Udrykning nr. 140/2006.
 
Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 1153
Melding: Brand i taglejlighed, Vesterskovvej, Skanderborg
 
Ved Brand & Rednings ankomst stod flammerne ud ad køkkenvinduet i en taglejlighed på et ældre byhus.
 
Der var tvivl om, hvorvodt lejligheden beboer var i den brændende og røgfyldte lejlighed, hvor Brand & Redning straks indsatte to hold røgdykkere for at eftersøge beboeren.
Det viste sig heldigvis hurtigt, at beboeren kort tid forinden var gået på indkøb.
 
Branden i køkkenet blev herefter hurtigt slukket. Selve køkkenet udbrændte og der skete røg- og varmeskade på inventaret i stuen.
Resten af lejligheden forblev uskadt.
 
Branden var opstået i køkkenet ved komfuret, formentligt på grund af en tændt kogeplade under en pande med margarine, hvor den brændende margarine havde antændt emhætten og plastik aftrækskanalen.
 
Der skete en del vandskade i den underliggende lejlighed, primært på grund af ustrømmende vand fra en tilslutningsslange til en vaskemaskine.
 
Til selve slukningsarbejdet blev der brugt mindre end 100 liter vand.

   

AE

 

5/10-2006

 

Børn, brand og sikkerhed

Brand & Redning, Skanderborg, har tirsdag og onsdag i uge 40 haft besøg af 0. klasserne fra Skanderborg Realskole, Morten Børup Skolen og Niels Ebbesen Skolen.

 
Besøgene har fundet sted som opfølgning på den nationale kampagne Børn, Brand og Sikkerhed, som er én af mange kampagner i Uge 40.
 
Et par brandfolk opførte et lille skuespil, skrevet lokalt til lejligheden.
Her viste brandfolkene på bedste pædagogiske vis, hvad man for alt i verden ikke må gøre ude i de små hjem. Det lykkedes nemlig for Lille Sven - spillet af viceberedskabsinspektør Sven Clausen - og Lille Svens mor May-Britt - spillet af brandmand May-Britt Skipper, at lave alle de ulykker med ild og varme genstande, som lærebogen "Dit Brandblad" advarer 0. klasserne i mod.
 
Efter det meget pædagogiske skuespil, fik børnene forevist brandbilerne og røgdykkerudstyret.
 
Besøget hos Brand & Redning blev sluttet af med en lille opvisning, hvor en røgpotte blev tændt i en container.
Her fik børnene syn for sagen, da røgalarmen blev aktiveret i løbet af få sekunder.
Børnene blev så overhørt i korrekt 112-alarmering, inden en brandbil dukkede op med fuld udrykning og røgdykkerne trængte inde i containeren og reddede en dukke ud.

                     

AE

 

29/9-2006

Eksplosion i fyrrum
Udrykning nr. 129/2006.

 

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, fredag den 29. september 2006, kl. 1514
Melding: Gårdbrand, Ellausvej, Hvolbæk
 
Ved Brand & Rednings ankomst var branden slukket af ejeren og naboer ved hjælp af et par pulverslukkere.
 
Branden var opstået i fyrrummet, som lå i en af ejendommens bygninger, hvor der også var garage og beboelsesrum.
 
En ukrudtsbrænder tilkoblet en 11 kg gasflaske havde været utæt, hvorved gas var sivet ud i fyrrummet og antændt med en eksplosion til følge.
 
Eksplosionen havde væltet to bærende vægge omkring fyrrummet og forskubbet ydervæggene, hvorfor der var stor fare for sammenstyrtning af hele bygningen.
 
Brandfolkene måtte derfor afstive bygningen både udvendigt og indvendigt.
Til den opgave blev der tilkaldt assistance fra Beredskabsstyrelsens støttepunktsstation, som er tilknyttet Århus Brandvæsen.
 
Fem brandfolk fra Skanderborg og fem frivillige fra Støttepunktet, brugte et par timer på at stive bygningen af med Beredskabsstyrelsens specielle afstivningsmateriel, så faren for sammenstyrtning blev afværget.

                             

AE

 

 

29/9-2006

Brand og vand på skoleskemaet i Uge 40

 

Igen i år, sætter Brand & Redning, Skanderborg, fokus på børn, brand og sikkerhed i Uge 40.

 

Uge 40 har nu været landsdækkende kampagneuge i 10 år, hvor brandfolk og skolelærere underviser børn i, hvordan man forebygger brand og el-ulykker – og hvad man stiller op, hvis uheldet er ude.

 

Hos Brand & Redning, Skanderborg, har vi alle årene været med på kampagnen, hvor vi modtager besøg af 0.-klasserne fra flere af kommunens skoler.

 

Kampagnen tager udgangspunkt i tegneseriehæftet Dit Brandblad, som er udgivet af et samarbejde mellem Foreningen af  Kommunale Beredskabschefer, Rigshospitalets Brandsårsafdeling, Dansk Brandteknisk Institut, Beredskabsstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen.

 

Med inspiration fra historier og opgaver fra Dit Brandblad, taler lærerne med børnene om, hvordan man kan sikre sig mod brandulykker.

 

Når børnene besøger Brandstationen i Skanderborg en times tid i løbet af Uge 40, følger brandfolkene op på de ting, som børnene har lært – vi hører dem i, om de nu har lært lektien.

 

Brandfolkene har måske en lidt anden pædagogisk indgangsvinkel til forkynde brandsikkerhed for børnene – det tror vi er en god måde at runde dette emne af på.

 

Vi vil i løbet af en times aktiviteter på Brandstationen, høre børnene i, hvad de har lært om brandsikkerhed, herunder brug af åben ild og betydningen af at have røgalarmer i hjemmene.

Det er vores opfattelse, at børnene er rigtig gode ambassadører for brandsikkerhed ude i hjemmene, når de har haft forebyggende undervisning i skolen og har været på besøg på Branstationen.

 

På Brandstationen viser vi børnene, hvad man skal være forsigtig med omkring elektriske brugsgenstande – vi viser dem, hvordan man hurtigt skal iværksætte behandling af brandsår med rindende vand – viser dem hvor hurtigt røgalarmen aktiveres ved selv en mindste smule røg – vi sikrer os, at de ved, hvordan man alarmerer ved at ringe 112 – og vi slutter af med lidt røg i køkkenet, blå blink og brandbiler med røgdykkere, på pladsen bag Brandstationen.

 

AE

 

11/9-2006

Beredskabs-Frivillige tog pokaler med hjem – igen

 

23 glade men trætte beredskabs-frivillige fra Brand & Redning, Skanderborg, vendte søndag eftermiddag hjem fra to dages konkurrencer ved Beredskabsstævnet, som afvikles hvert andet år et sted i Danmark – i år i Odense. Igen i år beviste Skanderborgs beredskabs-frivillige, at de fagligt er blandt de førende i Danmark.

 

Det blev til en sikker førsteplads i den kombinerede forplejnings- og indkvarteringstjeneste – og det blev til en andenplads i 5-kamp, hvor der dystes i korrekt materielbetjening, bl.a. med redningsudstyr, brandmateriel og walkie-talkies, ligesom der indgår en opgave i livreddende førstehjælp.

 

De beredskabs-frivillige ved Brand & Redning, Skanderborg, har de sidste par år styrket uddannelsen i forplejnings- og indkvarteringstjeneste, hvor vi med instruktørassistance fra Beredskabsstyrelsen, har intensiveret øvelsesprogrammet.

De beredskabs-frivillige i forplejnings- og indkvarteringstjenesten har endvidere hvert år opgaver ved større arrangementer i landsdelen, hvor de henover sommeren 2006 har deltaget i opgaver ved DGI-stævnet i Haderslev, ligesom daglig middagsforplejning af 450 orienteringsløbere ved verdensmesterskabet i orienteringsløb, der blev afviklet i skovene omkring Søhøjlandet i starten af august, blev forestået af beredskabs-frivillige fra Brand & Redning, Skanderborg.

 

Konkurrencen i Forplejnings- og indkvarteringstjeneste blev vundet sikkert foran Herning, som blev nr. 2, flere banelængder efter Skanderborg. Tredjepladsen gik til Horsens.

Der var mere jævnbyrdighed i 5-kampen, hvor Grenaa vandt foran Skanderborg. Tredjepladsen gik til Herning.

Historisk set har de beredskabs-frivillige fra Skanderborg opnået pæne placeringer i flere discipliner ved alle Beredskabsstævner, men det er første gang, der hives en førsteplads hjem med feltkomfuret.

 

Med det engagement, som til stadighed lægges for dagen af de beredskabs-frivillige, er vi ved Brand & Redning, Skanderborg, rigtig godt klædt på til at stå i spidsen for de beredskabsopgaver, som ligger i Brand & Rednings regi, udover de traditionelle brand- og redningsopgaver.

Der er vores håb, at vi kan formå at udbrede interessen for det frivillige beredskabsarbejde, også til borgerne i Galten Kommune.

Med beredskabets forpligtigelse til at kunne nødforpleje 5% af kommunens befolkning, bliver der nemlig brug for at udvide kredsen af beredskabs-frivillige de kommende år.

 

Også de kommende week-ender vil de beredskabs-frivillige komme i aktion. I næste week-end sørger man for væskeforsyningen og førstehjælpsvagten ved ½-maraton - ”Søen rundt”.

Efterfølgende week-end afholdes der brand- og førstehjælpskursus for det lokale politi-hjemmeværn.

 

De omkring 35 aktive beredskabs-frivillige i Skanderborg Kommune, lægger hvert år flere tusinde timers frivilligt arbejde i det lokale beredskab. Alene til opgaven med at fremstille varm middagsforplejning til orienteringsløberne i august, medgik der næsten 900 timers frivilligt arbejde.

 

 

AE

 

11/9-2006

Eftersøgning på Skanderborg Sø
Udrykning nr. 118/2006.
 
Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, lørdag den 9. august 2006, kl. 0937
Melding: En kajak med én sovende roer er drevet til søs fra Temnæs i nattens løb.
 
Brand & Redning satte redningsbåden i søen ved Søbadet, hvor båden med to brandfolk satte kurs mod Temnæs for at søge efter den savnede kajakroer, efter politiets anvisning indledningsvis i sivene ud for Temnæs.
 
En motionsløber henvender sig kort tid efter til Brand & Rednings indsatsleder på Søbadet og oplyser, at der ligger en kajak med en sovende person i sivene omkring Skanderborg Hus.
Politiet konstaterer hurtigt, at det er omhandlende kajakroer, som sov i sin kajak, hvorfor eftersøgningen kunne indstilles.

       

AE

 

5/9-2006

Markbrand
Udrykning nr. 115/2006.
 
Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, tirsdag den 5. september 2006, kl. 1520
Melding: Markbrand, Gantrupvej
 
Ved Brand & Rednings ankomst var små 10.000 m2 stubmark brændt og ilden havde retning mod en nærliggende ejendom.
 
Brand & Rednings røgdykkere fik hurtigt standset brandudbredelsen, inden ejendommen kom i direkte fare.
 
Branden var opstået i en rundballepresser, hvor løs halm vakommet ind i maskinen og antændt p.g.a. friktionsvarme.
 
Der skete begrænset skade på rundballepresseren. 

 

      

 

Brandstedet ligger geografisk i Gedved Kommune, hvor Brand & Redning, Skanderborgs slukningsgrænse mødes med to andre brandvæsner, nemlig Horsens Brandvæsen og Brædstrup Brandvæsen.
Der havde tilsyneladende været flere anmeldelser på branden, med lidt geografisk spredning, for på et tidspunkt dukkede indsatslederen fra Horsens op sammen med Brædstrup Brandvæsen. De havde været på udkig efter en markbrand, men måtte nøjes med en kigger, hvor Skanderborg var indsat.
AE 

 

5/9-2006

Brand i kedel
Udrykning nr. 113/2006.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, mandag den 4. september 2006, kl. 2002
Melding: Kraftig røg fra flødebollefabrikken Samba, Danmarksvej, Skanderborg
 
I forbindelse med ombygning og installation af en ny kedel til opvarmning af sukker til flødebollerne, er der midlertidigt opstillet en stor kedel uden for flødebollefabrikken.
Den midlertidige kedel var vejrligssikret ved at et metalskelet, som var overtrukket med en armeret plastikpressenning.
Den kraftige blæst havde løsnet pressenningen, som havde forvildet sig inde i kedlens indsugning, hvilket havde bevirket en kraftig sort røgudvikling, da plastikken blev opvarmet og antændt.
 
Den kraftig røg havde fået mange forbipasserende bilister i til at gribe mibilos og ringe 112, så der kom mange anmeldelser om branden.
 
Branden i kedlen var slukket af Sambas personale ved Brand & Rednings ankomst.
Kedlen skal nu have et serviceeftersyn, inden der kan koges mere sukker

AE

 

 

20/8-2006

To huse ved at skylle væk

Udrykning nr. 102/2006.
 

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, lørdag den 19. august 2006, kl. 1811

Melding (fra vagten ved Skanderborg rensningsanlæg): Vand fra Skanderup Bæk er ved at løbe ind i to huse i bunden af P.B. Lunds Vej.
 
Brand & Rednings indsatte i alt tre pumpekøretøjer på opgaven med at bortlede vand fra grundene omkring Skanerup Bæk, hvor vandet stod 1 cm under dørtærsklen til det ene hus.
Brandfolk pumpede løs indtil godt midnat, hvor pumpestationerne i området igen kunne følge med og bortlede vandet.

     

 

7/8-2006

Lastbilbrand med 24 bigballer 

Udrykning nr. 90/2006.

Horsens Folkeblad

 

26/7-2006

Drejestige til Skanderborg

Skanderborg Byråd vedtog i 2005 en kommuneplan, som giver mulighed for at bygge i op til seks etager i nogle områder i Skanderborg.
 
Som konsekvens heraf vedtog byrådet først på sommeren, at anskaffelse af en ny redningslift skal indarbejdes i den risikobaserede dimensionering, som er under udarbejdelse. Det blev samtidig vedtaget, at Brand & Redning skulle leje en brugt drejestige, indtil en ny redningslift kan sættes i drift.
 
Samtidig med, at Brand & Redning undersøgte muligheden for at leje en brugt stige hos et par danske udbydere, fik vi henvendelse fra firmaet Hartmann, som kunne tilbyde en brugt drejestige leveret fra Holland.
Den hollandske stige var nyere, end de stiger, som vi havde fået tilbudt lejekontrakt på.
 
Efter at have analyseret lejemuligheden i forhold til købemuligheden, blev der givet grønt lys for at købe den brugte stige i Holland.
En mindre deligation fra Brand & Redning besøgte den 14. juli 2006 brandvæsenet i Middelburg, hvor stigen er operativ indtil sidst på sommeren.
 
Det drejer sig om en Magirus drejestige DLK23/12, opbygget på et Iveco 140-19-chassis, årgang 1989.
Tilsvarende drejestiger kører ved brandvæsenerne i Holstebro og Odense.
 
Stige og chassis var i god stand og kan umiddelbart sættes i udrykning i Skanderborg, efter at være indregistreret i Danmark.
 

Drejestigen forventes afhentet i Holland sidst i oktober 2006.

AE

 

26/7-2006

Brand i højspænding

Udrykning nr. 84/2006.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, onsdag den 26. juli 2006, kl. 0956
Melding: Brand i trandsformatorstation, Kildevej v/Plejecenter Kildegården
 
Ved Brand & Rednings ankomst var der røgudvikling fra et af ØE´s store gadeskabe.
Brand & Rednings røgdykkere lukkede op til transformatorstationen, hvor det viste sig at én af højspændingssikringerne brændte.
 
Røgdykkerne dæmpede branden med kulsyresneslukkere, indtil ØE´s teknikere havde fået frakoblet strømmen til skabet.
 
Der skal nu opstilles nødgenerator på pladsen, mens ØE reparerer stationen.

AE

 

 

25/7-2006

25 år ved brandvæsenet

Beredskabschef Bjarne Vinther fra Brand & Redning Skanderborg, har den 1. august 2006 forrettet tjeneste ved dansk brandvæsen i 25 år.

I den anledning afholdes der reception på Brandstationen , Vestergade 131, 8660  Skanderborg tirsdag den  1. august 2006, kl. 14:00 -17:00 for medarbejdere, familie, venner og samarbejdspartnere

 

 

 

 

 

21/7-2006

Brandbil fik svedne paneler

Udrykning nr. 77/2006.

Århus Stiftstidne

 

20/7-2006

Brand i mark og mejetærsker

Udrykning nr. 76/2006.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, onsdag den 19. juli 2006, kl. 1844

Melding: Brand i mark og mejetærsker, Virringvej ved Virring
 
Ved Brand & Rednings ankomst brændte det kraftigt i mejetærskeren, ligesom det brændte i løs halm på stubmark - omkring 1.500 m2.
 
En landmand var med sin traktor i færd med at pløje et brandbælte, så branden ikke skulle brede sig til omkringliggende marker og ejendomme.
 
Brand & Rednings røgdykker fik hurtigt slukket såvel branden i mejetærskeren som branden i den løse halm.
 
Brandårsagen skal formentligt findes i mejetærskerens elektriske system.
 
 
Brand & Redning skal benytte lejligheden til lidt gode råd, nu høsten så småt er i gang - særligt nu, hvor høsten ser ud til at skulle finde sted i en meget tør periode.
 
Daglig servicering af mejetærskeren
-Rengør motor og motorrum for avner og støv.
-Rens køleren.
-Smør de "daglige" smøresteder i flg. maskinens smøreskema.
-Rengør omkring udstødnigssystemet og efterse for utætheder.
-Fjern ophobning af støv og avner omkring bevægelige dele.
-Kontroller for olie og vand.
 
Under høstarbejdet
-Rengør jævnligt udstødningssystemet for støv og avner.
-Medbring en mobiltelefon til evt. alarmering. Det er vigtigt at have styr på, hvor man er - Vejnavn og husnr. på nærmeste ejendom.
-Rens køleren jævnligt.
-Undlad tobaksrygning.
-Hold skærebordet fri af jorden, så slæbeskoene ikke rammer sten, der danner gnister.
-Under meget tørre forhold - som nu - bør man medbringe en tank med vand - f.eks. en marksprøjte eller en gyllevogn.
-Når mejetærskeren forlades ved pauser, må den ikke parkeres ved letantændelige materialer.
 
Brandslukningsudstyr
-På enhver mejetærsker skal der være mindst én 6 kg pulverslukker.
-Det er også en god ide at medbringe et par branddaskere, når man drager på høstarbejde.

AE

DR

 

20/7-2006

På vegne af Redningsberedskaberne i Galten, Hørning, Ry og Skanderborg, flg:

 
Redningsberedskaberne har jævnligt fået henvendelser fra borgerne omkring brug af grill på altaner og lignende.
 
Hvergang har vi måttet svare, at dette har været i strid med en Bekendtgørelse fra 1961, omhandlende brug af ild og lys m.v., hvor afstandskravet har været min. 5 m til hårdttækte bygninger, når der skulle anvendes "flyttelige og midlertidige ildsteder i det fri".
 
Beredskabsstyrelsen har nu udsendt en vejledning til kommunerne, hvor der oplistes en række forhold, som skal være opfyldt, for at de lokale brandmyndigheder kan tillade anvendelse af grill i nærheden af bygninger m.v.
 
Redningsberedskaberne (brandmyndighederne) i Galten, Hørning, Ry og Skanderborg, meddeler hermed, at anvendelse af grill i de fire kommuner, kan ske efter denne vejledning:
 
 
Grill
 
Grill skal altid placeres mindst 15 m fra bygninger med letantændeligt tag, stakke og andre oplag af let antændelige stoffer, større oplag af træ, brændsel og lignende samt oplag af brandfarlige væsker, flaskegas og lignende.
 
Traditionelle grill, det vil sige grill i begrænset størrelse, som bl.a. forhandles i supermarkeder og byggemarkeder, kan anvendes på altaner og tagterrasser m.v. tættere end 5 m fra andre bygningsdele i bygninger med hårdt tag og i carporte eller lignende former for vejrligsbeskyttelse med hårdt tag, under følgende forudsætninger:
 
1. Altanen/tagterrassen eller carporten/vejrligsbeskyttelsen skal have mindst én åben langside.
 
2. Grill placeres på et ikke-brændbart underlag og i passende afstand fra overflader og enmer, der kan brænde.
 
3. I grill til fast brændsel må kun anvendes trækul eller briketter.
 
4. Til optænding skal anvendes elektrisk grilltænder, papir eller optændingsblokke og lignende. Der må ikke anvendes optændingsvæske.
 
5. Gasgrill skal placeres og anvendes efter producentens anvisning, og der skal anvendes gasflasker med en tilladelig fyldning på højst 11 kg.
 
6. Sørg for at have vand til slukning i nærheden.
 
7. Forlad ikke grillen før den er slukket.
 
Traditionelle  grill kan i øvrigt anvendes i det fri (i haver, på terrasser i terræn og lignende) tættere end 5 m fra bygninger med hårdt tag under de i 2 - 7 nævnte forudsætninger.
Optændingsvæske (lampeolie) kan dog anvendes, såfremt grillen er placeret minst 2 m fra overflader og emner, der kan brænde.
NB! Optændingsvæske må aldrig hældes på grill, der har været tændt og stadig er varm. Benzin, sprit og lignende må aldrig anvendes som optændingsvæske.
 
Større grill, d.v.s. grill som er beregnet til en større brugerkreds, må ikke anvendes på altaner og tagterrasser eller i carporte og lignende former for vejrligsbeskyttelse og må ikke anvendes i det fri tættere end 5 m fra bygninger med hårdt tag.
 
Boligselskaber, boligforeninger, grundejerforeninger m.v. kan have lokale vedtægter vedrørende anvendelse af grill. Sådanne vedtægter skal naturligveis respekteres.
 
 
Flytbare bålsteder
 
Flytbare bålsteder med et areal på højst 0,3 m2, der anvendes som grill, dvs. med trækul eller briketter som brændsel, kan anvendes som beskrevet ovenfor.
 
Flytbare bålsteder med et areal på højst 0,3 m2, hvor der anvendes egentligt brænde og i en mængde på højst 50 l (0,05 m3), må ikke anvendes på altaner og tagterrasser eller i carporte og lignende former for vejrligsbeskyttelse, men skal placeres i det fri:
 
1. 5 m fra alle bygninger med hårdt tag, bortset fra byginngsdele af mul eller beton, og
 
2. 15 m fra bygninger med letantændeligt tag, stakke og andre oplag af letantændelige stoffer, større oplag af træ, brændsel og lignende samt oplag af brandfarlige væsker, flaskegas og lignende.
 
Flytbare bålsteder, der er større end ovennvænte, er omfattet af en Bekendtgørelse fra 1999 om brandværnsforanstaltninger ved afbrændning af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.
Sådanne større flytbare bålsteder, hvor der afbrændes en mængde på højst 200 l (0,2 m3) skal placeres:
 
1. 10 m fra alle bygninger med hårdt tag,
 
2. 30 m fra bygninger med letantændeligt tag, stakke og andre oplag af letantændelige stoffer, større oplag af træ, plast og lignende, oplag af brandfarlige væsker, flaskegas og lignende samt nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation, herunder brændbare markafgrøder.
 
Ved kraftig blæst fordobles disse afstande.
Afbrænding af større mængder end 200 l (0,2 m3) kræver jf. Bekendtgørelsen endnu større afstande til omgivelserne.
 
 
På vegne af brandmyndighederne i Galten, Hørning, Ry og Skanderborg
 
Anders Enggaard
beredskabsinspektør

 

6/7-2006

En travl forsommer

Beredskabsforbundet Skanderborg fik en henvendelse fra Gudenåskolen, om vi kunne stille med førstehjælpsvagter til Lilleskolefestival i Ry.

Det sagde de frivillige fra Skanderborg ja til, og vi var førstehjælpsvagt på festivalen fra mandag d.19/6 til onsdag d.21/6. Der var ca. 1.400 elever fra hele landet samlet, så der var nok at se til, og det var primært småskader på fødder, da der var godt vejr, og de gik barfodet. 

 

Dansk Rideforbund landsfinale

Så var den gal igen; 24.-25/6 havde Dansk Rideforbund landsfinale, og Dansk Røde Kors havde brændt dem af, så de henvendte sig til Bredskabsforbundet region ll om hjælp. De eneste, der kunne hjælpe, var de frivillige fra Skanderborg, så vi klarede også denne opgave, og deltagerne kunne være trygge ved at deltage. Her var det igen småskader, og 3-4 personer, der var faldet af deres hest.

 

DGI Landsstævne Haderslev

Vi havde knap nok fået de sidste plastre af fingeren, før næste opgave kaldte; Landsstævne i Haderslev, og der deltog 13 frivillige fra Skanderborg. Vi tog afsted for at hjælpe med morgen- og aftenforplejning, og vi fik en skole med 1000 deltagere, som vi skulle stå for morgenforplejning / picnic til.

 

              

Til aften forplejningen blev der udleveret varm mad på selve stævneområdet hvor vi også hjalp.

       

 

Så nu kan vi alle holde en velfortjent somme ferie!, indtil det går løs med orienteringsløb, hvor de frivillige også har sagt ja til at stå for forplejning til  WOC Tour  30.07 - 6.08 2006,  læs mere på www.woc2006.dk

MML

 

5/7-2006

Stråtækket ejendom udbrændt

Udrykning nr. 70/2006.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, onsdag den 5. juli 2006, kl. 1424

Melding: Brand i stråtækket ejendom, Søvejen, Vitved - brand i taget.
 
Ved Brand & Rednings ankomst brændte det voldsomt i stråtaget, som overtændte umiddelbart som slukningsindsatsen påbegyndte.
 
Det drejer sig om en ældre ejendom, som har stået tom gennem længere tid.
Der var ingen indbo i ejendommen, så der var ikke meget for brandfolkene at redde.
 
Slukningsindsatsen var afsluttet ved 17-tiden.
 
Brandårsagen er ukendt, men et bud kan være et cigaretskod - henkastet fra en bil.

AE

           

 

 

27/6-2006

Industribrand i Stilling

Udrykning nr. 65/2006.

 

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, tirsdag den 27. juni 2006, kl. 0538
Melding: Brand i ventilationssystem, Hærderiet, Industrivej, Stilling
 
Ved Brand & Rednings ankomst brændte det voldsomt i ventilationsrummet, som var indrettet i et skur umiddelbart op ad virksomheden.
Branden havde bredt sig via tagudhæng til et kontor inde på virksomheden.
Brand & Redning indsatte to røgdykkerhold og fik rimelig hurtigt styr på branden, som formodes at være opstået i ventilationssystemet.
 
Ventilationsrummet udbrændte og et kontor gik også tabt. Resten af virksomheden er røgskadet.
 
Et følgeskadebekæmpelsesfirma blev tilkaldt og er indsat på virksomheden i øjeblikket.
 
AE

 

18/6-2006

Hus brand i Hørning

Udrykning nr. 59/2006.

TV2 Østjylland

TV2 Østjylland

9/6-2006

Besværlig brand på motorvejen

Udrykning nr. 56/2006.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, torsdag den 8. juni 2006, kl. 1234
Melding: Brand i lastbil med papir, motorvejen, nordgående spor ved tilkørsel fra Ryvej - Skanderborg Vest
 
Ved Brand & Rednings ankomst brændte det voldsomt i motorrum og førerhuset på en komprimatorbil - skraldebil - med 4 tons sammenpresset pap i komprimatoren.
Branden i motoren havde varmet kassen på komprimatoren voldsom op, så også den sammepressede pap var blevet antændt.
 
Brand & Rednings røgdykkere fik forholdsvis hurtigt dæmpet og slukket branden i motor og førerhus.
Derimod var det en kompliceret proces at få slukket branden inde i komprimatoren.
En hydraulikslange var nemlig brændt over, så det hydrauliske system på kompromatoren var sat ud af funktion.
Derfor blev løsningen, at komprimatorbilen på en af Dansk Autohjælps bjærgningsvogne blev bugseret til Reno Syds affaldscenter i Skårup, hvor komprimatoren blev åbnet og den brændende papmasse blev trukket ud ved hjælp af en rendegraver .
 
På grund af den overbrændte hydraulikslange var et par hundrede liter hydraulikolie løbet ud i nødsporet og i rabatten langs motorvejen.
Der blev tilkaldt en slamsuger til at suge hydraulikolien op.
En rendegraver måtte tilkaldes til at grave et par m3 hydraulikolieholdig jord op i en container. Den olieholdige jord blev kørt bort til miljøbehandling.
 
Motorvejen var lukket i det ene spor i nordgående retning til sidst på eftermiddagen, hvor slukningsindsatsen og oprydningsarbejdet på motorvejen var overstået.
Brandslukningen på affaldscentret i Skårup var afsluttet ved 18-tiden.
 
Da én af Brand & Rednings tankvogne var ude af drift p.g.a. reperation, blev der tilkaldt en tankvogn fra Ry Brandvæsen.

AE

             

 

9/6-2006

Udrykning nr. 55/2006.

TV2 Østjylland

 

23/5-2006

weekendkurser for det lokale Politihjemmeværnskompagni

Brand & Redning har i april og maj 2006 afviklet to weekendkurser for det lokale Politihjemmeværnskompagni.

 
Kursusindholdet har været den grunduddannelse i brandbekæmpelse, som alle forsvarets folk - ansatte som frivillige - skal gennemgå som et led i det sidste Forsvarsforlig.
 
Uddannelsen har koncentreret sig om førstehjælp, hvor der er trænet i livreddende førstehjælp ved forskellige situationsspil.
Endvidere har uddannelsen indeholdt den mest basale teori omkring brandbekæmpelse samt slukningsøvelser med mindre slukningsmidler som håndildslukkere og branddaskere.
Endelig blev der ekserceret lidt i slangeudlægning, ligesom enkelte af hjemmeværnsfolkene fik øvet sig i kunsten at være slangetæmmere.
 
Brand & Rednings beredskabs-frivillige har under kursusforløbet sørget for en god og næringsrig forplejning af kursisterne.

AE

                                           

15/5-2006

Fælles brandøvelse i Ny Skanderborg Kommune

Brandkorpsene i Galten, Hørning, Ry og Skanderborg har taget forskud på kommunesammenlægningen ved at afvikle et par af de årlige vedligeholdelsesøvelser i fællesskab.

I maj måned har brandkorpsene fælles uddannelse på Falcks Uddannelsescenter Langvang i Randers, hvor Øvelserne 2 og 11 i Vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2006 afvikles med blandede hold.

Øvelse 2 er Taktisk Brandventilation, hvor der øves med overtryksventilator som både demonstrationsøvelse og indsatsøvelse.

Øvelse 11 er Røgdykkerøvelse VIII, hvor der øves temperaturkontrol og køling i overtændingscontainer.

                         

 

15/5-2006

Parole

Ved årets parole for de frivillige ved  Brand & Redning Skanderborg fik Tanja Loft, Lone Langbalde, Christina Buch og Charlotte Brorsen tildelt anciennitetstegn for 10 år i forplejningstjenesten.

Viceborgmester Anne Mette Kirk Andersen overrækker anciennitetstegnene.  

 

7/5-2006

Bilbrand

Udrykning nr. 49/2006.
 

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, lørdag den 6. maj 2006, kl. 2048

Melding: Bilbrand, Oddervej ved Næsset
 
Ved Brand & Rednings ankomst brændte det voldsomt i motorrummet på en ældre Fiat Punto.
Brand & Rednings røgdykker fik hurtigt slukket branden, men motor og instrumentbrædt udbrændte.
 
Brandfolkene skubbede den brændte bil ind på en nærliggende busholdeplads.
Føreren, som havde lånt bilen af sin mor, fik et lift med brandbilen til banegården, hvorfra han tog en taxi resten af vejen hjem.

 

 

6/5-2006

Assistance til plantagebrand i Vestjylland

Fem brandfolk og beredskabs-frivillige fra Brand & Redning, Skanderborg, er tilmeldt Den Frivillige Indsatsstyrke (DFI) under Beredskabsstyrelsen, som kan tilkaldes til mandskabskrævende brand- og redningsindsatser i såvel ind- som udland.

Sammen med brandfolk og frivillige fra store dele af Midtjylland, har to af vores DFIére været indsat mod den omsiggribende plantagebrand ved Ulfborg på Vestkysten.

Vores DFIére bemandede fra fredag eftermiddag til kl. 0300 i nat, en vandtransportenhed fra Beredskabsstyrelsens kaserne i Herning.

Efter nogle timers søvn på kasernen i Herning, er de her til formiddag kommet retur fra plantagebranden, hvor der fortsat vil være efterslukning det meste af week-enden.

Plantagebranden i Vestjylland er i øvrigt en påmindelse til os alle om, at efter kun få dage med solskin og pæne temperaturer, skal der ikke meget til, før der går ild i vegetationen, som endnu ikke er grøn og vædeholdig.

 

16/4-2006

Voldsom kælderbrand

Udrykning nr. 42/2006.

Se TV2 østjyllands indslag fredag 14/4-2006

TV2 Østjylland

 

15/4-2006

Brand i indianertelt

Udrykning nr. 43/2006.

Alarm til Brand & Redning, Hørning, lørdag den 15. april 2006, kl. 1651
Melding: Brand i spejdertelt, FDF-lejren, Jeksen Dalvej, Hørning
 
Ved Brand & Rednings ankomst var lejrens wig-wam antændt.
Røgdykkerne fik hurtigt slået flammerne ned, men teltet er ødelagt.
 
Der var ingen mennesker i lejren, da naboer opdagede branden.

 

 

14/4-2006

Voldsom kælderbrand - syv personer kørt på hospitalet

Udrykning nr. 42/2006.
Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, torsdag den 13. april 2006, kl. 2202
Melding: Kælderbrand, N.F.S. Grundtvigs Vej, Skanderborg
 
Ved Brand & Rednings ankomst er der brand i et kælderrum med flere mindre pulterrum under en treetagers ejendom.
Trapperummet er røgfyldt.
Beboerne i de nederste lejligheder er kommet ud. Beboerne i de øverste lejligheder bliver bedt om at blive i lejlighederne, idet der ikke umiddelbart er fare for at branden skal brede sig.
 
Da Brand & Rednings røgdykkere trængte ind i kælderrummet, brænder det i et oplag i et af pulterrummene. Der er en række småeksplosioner fra et oplag af sprayflasker i et af kælderens pulterrum.
Kort tid efter røgdykkernes indtrængen i kælderen, sker der en voldsom eksplosion i det brændende kælderrum og røgdykkerne må trækkes tilbage.
 
En gasflaske er eksploderet og der sker en kraftig brandudbredelse i kælderen, hvor flere pulterrum antændes.
 
Da der af sikkerhedsgrunde ikke umiddelbart kan sendes røgdykkere ind i det brændende kælderrum på grund af faren for at flere gasflasker skulle eksplodere, tilkalder indsatslederen Anders Enggaard assistance fra Ry Brandvæsen med en overtryksventilator, som skulle bruges som supplement til Skanderborgs overtryksventilator, for at blæse røg ud fra kælderen, så der kunne dannes et overblik over slukningsmuligheden.
 
Da branden udvikler sig på grund af gaseksplosionen, er røgudviklingen så kraftig, at beboerne i de øverste lejligheder må evakueres. Til dette formål tilkaldes assistance fra Århus Brandvæsen med en drejestige, som kunne tage beboerne ned fra de øverste altaner.
 
Da en del mennesker havde været udsat for røg i ventetiden på altanerne, blev syv personer kørt til observation på Århus Kommunehospital i fem ambulancer, efter at de var blevet tilset af ambulancelægen.
 
Beboerne fra de berørte lejligheder blev evakueret til Grønnedalsparkens beboerhus, hvor politiet registrerede dem og ambulancelægen tilså dem, så havde behov for det.
 
ISS Skadeservice blev tilkaldt for at hjælpe beoerne i det røgfyldte lejligheder.
Kun én lejlighed var umiddelbart ubeboelig på grund af røglugt.
 
Hele kælderen udbrændte.
Trapperummene er røg- og sodskadede.
Der er kraftig røglugt i flere lejligheder - én lejlighed er umiddelbart ikke beboelig.

         

 

12/4-2006

Naturen er tør - så pas på

Udrykning nr. 40/2006.
Alarm til Brand & Redning, tirsdag den 11. april 2006, kl. 1324
Melding: Mindre brand i stubmark, overfor Brunhøj ved Stentoften i Hørning
 
Ved Brand & Rednings ankomst var vel omkring 1.000 m2 stubmark brændt af.
Beboere i området havde trukket en haveslange ud og sikrede at branden ikke bredte sig ind i haverne.
Brandfolkene fik hurtigt gjort kål på flammerne.
 
Brandårsagen er ukendt, men der gættes på uforsigtighed med åben ild - enten børns leg med tændstikker elller en smøgtrængende hundelufter, som har tabt gløden..
 
Naturen er knastør
Selvom der er faldet lidt vand, på det seneste, skal vi benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at naturen altså stadig er tør - der er ingen væde i vegatationen.
 
Særligt her hvor vi nærmer os påsken og havefolket skal i arbejdstøjet, er det værd og huske på, at afbrænding af tørt haveaffald nemt breder sig til tørre buskadser og vandhungrende græsarealer.
Særligt ukrudtsbrænderen er en slyngel - i virkeligheden er det en flammekaster som bare har fået et velklingende navn og er flyttet ind i haveskuret - pås på den, for den er utilregnelig !!!
 

 

 

12/4-2006

Voldsomt færdselsuheld i Højvangskrydset

Udrykning nr. 39/2006.
Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, mandag den 10. april 2006, kl. 1726
Melding: Færdselsuheld, Ladegårdsbakken/Højvangen - fastklemte og flere tilskadekomne
 
Ved Brand & Rednings ankomst sad føreren af en pakkepostbil fast i sin varebil, som var væltet om på siden.
Førere og passagerer i yderligere to implicerede biler havde smerter efter sammenstødet.
 
Brandfolk ydede nødbehandlig til fire tilskadekomne sammen med reddere fra en lokal ambulance.
Et hold brandfolk klippede taget af pakkepostbilen, så føreren kunne tages ud.
Brand & Redning var indsat med indsatsleder og 9 brandfolk i fire køretøjer.
Der var nok at lave for alle hænder, indtil yderligere tre ambulancer og en lægebil ankom fra Århus.
 
Redningsarbejdet tog en god times tid, hvorefter oprydningsarbejdet kunne overstås på en halv time.
Begge vejbaner fra krydset ind mod Skanderborg var lukket under hele indsatsen, så der var temmeligt meget kødannelse.

           

Horsens Folkeblad - Nyheder fra Horsens og omegn

 

12/4-2006

Mindre brand i skur

Udrykning nr. 38/2006.
Alarm til Brand & Redning, Hørning og Skanderborg, lørdag den 8. april 2006, kl. 1427
Melding: Brand i udhus, Nydamshuse, Hørning
 
Ved Brand & Redning ankomst brændte det i noget oplag ved et legehus.
Brand & Rednings røgdykkere fik hurtigt branden slukket.
 
Branden var opstået i forbindelse med børns leg.
 
Et af Brand & Rednings udrykningskøretøjer var involveret i et trafikuheld under udrykningen til Hørning.
I krydset Århusvej/Gramvej i Stilling, stødte et af Brand & Redning, Skanderborgs mindre indsatskøretøjer ind i en personbil med trailer.
Der skete alene materiel skade ved uheldet

 

6/4-2006

Grunduddannelse Indkvartering / Forplejning

Hos Brand & Redning Skanderborg 25-26 marts og 1-2 april 2006

Se foto her

 

2/4-2006

Niels Mikkelsen 25 års jubilæum

   

På billederene ses Niels Mikkelsen, som får overrækt det af Dronning Margrethe indstiftede hæderstegn for tro tjeneste i 25 år, af viceborgmester Anne Mette Kirk Andersen.

 

Til Fru Grete Mikkelsen er der en buket fra Beredskabskommissionen.

 

   

 

De øvrige billeder er fra den efterfølgende reception på Brandstationen.

 

31/3-2006

Redning, FUH m/fastklemt - Bil på taget

Udrykning nr. 37/2006.

Alarm til Brand & Redning, Hørning og Skanderborg, fredag den 31. marts 2006, kl. 0810 Melding: Færdselsuheld med fastklemt, Søballevej v/Dalvej

Ved Brand & Rednings ankomst lå en bil på hovedet, et stykke fra vejen. Føreren sad fastklemt i bilen, men var ved bevidsthed og klagede over smerter i nakken. Brandfolkene klippede døren af bilen, så redderne kunne få føreren ud. Efter at være tilset af ambulancelægen, blev den tilskadekomne kørt til kommunehospitalet i Århus.

   

 

28/3-2006

Aktiv week-enden

Det har i det meste af week-enden sydet af aktivitet og virkelyst på Brandstationen i Skanderborg.

28 beredskabsfrivillige fra Brand & Redning i Herning, Horsens, Silkeborg og Skanderborg har i den forgangne week-end gennemgået første halvdel af et forplejning- og indkvarteringskursus på Brandstationen i Skanderborg.

Nødindkvartering

Kurset er planlagt og tilrettelagt af Brand & Redning, Skanderborg, sammen med Beredskabsstyrelsen, som har stillet med kursusleder og instruktører. Kursusdeltagerne er efter næste week-end, hvor anden halvdel af kurset finder sted, i stand til at oprette nødindkvarteringsfacilitet til evakuenter, som af den ene eller anden grund har måttet fjernes akut fra deres hjem. Nødindkvartering kan f.eks. være nødvendigt, når bilister evakueres fra fastkørte biler på motorvejen under en snestorm, eller - som det var tilfældet forrige efterår ved fyrværkerikatastrofen i Seest - hvor dele af en by må rømmes på grund af en farlig situation.

Kokkehuer

Ud over at oprette en indkvarteringsfacilitet på f.eks. en skole, skal de beredskabsfrivillige også kunne forpleje de nødstedte - gerne på et niveau nogle kokkehuer over en flad rugbrødsmad. Opstart og betjening af feltkomfur og stegning af et støre antal bøffer, er derfor en stor del lærestoffet på kurset. Lørdag eftermiddag var to feltkomfurer kørt i stilling på Brandstationens garageplads, hvor der blev kogt kartofler og lavet sovs samt stegt bøffer til 100 personer, som blev serveret for ungdomsskoleelever fra Rosenholm og Hadsten, som i eftermiddagens løb var blevet akut evakueret til Skanderborg på grund af en til lejligheden anbragt død fugl.

Samarbejde

Søndag formiddag brugte de beredskabsfrivillige på nogle dilemmaspil i teorilokalet på Brandstationen. På arealet bag brandstationen havde Brand & Rednings vagthavende brandmandskab samtidig en øvelse sammen med reddere fra Falck i Skanderborg. Øvelsen gik på samarbejdet omkring håndtering af svært tilskadekomne ved trafikulykker, hvor samarbejdet ved frigørelse af fastklemte fra forulykkede biler er af allerhøjeste betydning for den tilskadekomnes overlevelseschanser og førlighed efter ulykken. Øvelsen foregik i silende regn og var en kold fornøjelse for den "tilskadekomne", som var en frivillig fra Røde Kors´ lokale samaritterafdeling. Også for redderne og brandfolkene var det en kold og våd omgang, men netop det at øve samarbejdet under lidt stressende forhold er også udbytterigt.

       

 

20/3-2006

Bygningsbrand, etageejendom

Udrykning nr. 34/2006.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, mandag den 20. marts 2006, kl. 0337

Melding: Kraftig røg i kælder, etegaeejendom, Århusvej, Stilling
 
Ved Brand & Rednings ankomst er to familier i en to-etagers ejendom kommet ud fra det efterhånden røgfyldte hus.
I den øverste lejlighed havde familiens hund opført sig uroligt, hvilket havde fanget den sovende families opmærksomhed.
 
Ved nærmere eftersyn blev det konstateret, at trapperummet ned til kælderlejligheden var røgfyldt.
Familien i den nederste lejlighed blev hurtigt banket op og alle var kommet ud ved Brand & Rednings ankomst.
 
Brand & Rednings røgdykkere blev sendt ind i den røgfyldet kælder, hvor en brændende tørretumbler hurtigt belv fundet og branden blev slukket.
Der skete en del røgskade på begge lejemål.
 
Brand & Redning skal benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at røgalarmer hvert år redder menneske liv i Danmark.
Desværre omkommer der alligevel danskere p.g.a. af brand, hvert år - i 2005 omkom 87 danskere ved brande i Danmark - tallet var 86 i 2004.
Mange af disse kunne være reddet af en røgalarm.
Brand & Redning vil derfor opfordre til, at man i alle hjem opsætter et antal røgalarmer - det er en billig livsforsikring - man får typisk et par røgalarmere for under kr 100.

Horsens Folkeblad - Nyheder fra Horsens og omegn

DR

TV2 Østjylland

13/3-2006

Redning, FUH m/fastklemt 

Udrykning nr. 29/2006.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, søndag den 12. marts 2006, kl. 1501

Melding: Færdselsuheld med fastklemt, krydset Horsensvej/Risvej i Tebstrup
 
En personbil og en lille ladbil var stødt sammen i krydset.
Ved Brand & Rednings ankomst sad føreren af personbilen fastklemt i bilen.
Brand & Rednings nødbehandlere håndterede den fastklemte fører, indtil en ambulance og lægebil kort tid efter nåede frem.
Da føreren havde smerte i ryg og nakke, klippede brandfolkene taget af bilen, så ambulanceredderne kunne tage ham ovenud af bilen, uden at belaste hans ryg yderligere.
 
Opgaven var løst reddere, læge og brandfolk i fællesskab, i løbet af en lille halv times tid.

 

24/2-2006

Større forurening, olieudslip  

Udrykning nr. 23/2006.

Alarm til Brand & Redning, Hørning og Skanderborg, fredag den 24. februar 2006, kl. 1226

Melding: Olieudslip hos fa. Frode Laursen, Pedersmindevej, Hørning - 1000 liter dieselolie løber fra læk tank.
 
En lastbil var kørt hen over en afdækningsplade, som var slået op og havde perforeret lastbilens brændstoftank, hvorved indholdet strømmede ud.
Ved Brand & Rednings ankomst havde chaufføren og medarbejdere hos Frode Laursen fået inddæmmet den udstrømmende dieselolie.
 
Brand & Redning fik i løbet af en god times tid samlet olien op og rengjort området.

         

8/2-2006

Brand i villa

Udrykning nr. 16/2006.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, onsdag den 8. februar 2006, kl. 1249

Melding: Brand i villa, Krakesvej, Gram
 
Ved Brand & Rednings ankomst brændte det i udhuset til en villa.
Der var kraftig røgudviling i skuret, men husets ejer havde holdt døren til skuret lukket, så der ikke kom ilt til branden, hvorfor Brand & Rednings røgdykkere hurtigt kunne slå flammerne ned, da de trængte ind i det brændende udhus.
 
Branden var opstået i nogle elektriske installationer omkring et køleskab og en fryser.
Der skete voldsom røg- og varmeskade på de egendele, som husets ejer opbevarede i udhuset.
Der skete ikke skade på selve villaen.

 

 

 

2/2-2006

Øvelse

Alarm til vagthold: Færdselsuheld - Bil ned ad stejl skrænt - Én tilskadekommen

 
Øvelsen var tilrettelagt på det grønne areal bag Brandstationen, hvor der udlægges skøjtebane om vinteren.
Et læskur på pladsen udgjorde det for den forulykkede bil.
Eneste adgangsmulighed for redningsmandskabet var ned ad skrænten bag Skousens hvidevareforretning.
 
Redningsmandskabet skulle yde livreddende førstehjælp til den forulykkede bilist, som skulle klargøres til transport inden udrykningslægens ankomst.
 
Efter at udrykningslægen havde stabiliseret patienten, som var "frigjort" fra "bilen", skulle tilskadekomne transporteres op ad skrænten på båre.
Udrykningslægen havde beordret tilskadekomne transporteret i vandret leje.
Da afventning af drejestige eller helikopter ikke kunne afventes - Golden Hour - måtte Holdlederen improvisere for at løse opgaven.

           

 

21/1-2006

Bilbrand i det fri 

Udrykning nr. 9/2006.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, lørdag den 21. januar 2006, kl. 2000

Melding: Bilbrand, E45, nordgående ved 151 (Skanderborg Sø)
 
Ved Brand & Rednings ankomst var en ældre VW-transporter (udlejningsbil) fuldstændig overtændt.
 
Brand & Rednings røgdykker fik hurtigt slukket branden.
 
Det var ikke nødvendigt at lukke helt af for trafikken i det nordgående spor - kun det en spor blev blokeret af brandfolkenes arbejde, som tog en lille times tid med oprydning.
 
Vejdirektoratet blev efterfølgende opfordret til at salte på strækningen, p.g.a. isdannelser i slukningsvandet.

       

 

21/1-2006

Større forurening, olieudslip - 400 l dieselolie 

Udrykning nr. 8/2006.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, lørdag den 21. januar 2006, kl. 0436
Melding: En sættevogn er væltet i grøften på Randersvej nord for Jeksen. Der løber dieselolie ud fra tanken.
 
Der var ikke sket personskade ved uheldet, som var en konsekvens af glat føre.
Sættevognen lå på siden i vejgrøften.
Dieseltanken var blevet perforeret ved uheldet og ca. 400 liter dieselolie var løbet ud i sneen og på vejbanen.
 
Brandfolkene skovlede den olievædede sne op i tønder. Der blev opsamlet i alt ca. 2 m3 sne fra vejgrøften.
Når sneen med tiden er smeltet i tønderne, vil smeltevandet blive miljøbehandlet.
Vejbanen fik et ekstra lag sand på den forurenede strækning.
Den forulykkede lastbil vil blive fjernet i løbet af lørdagen.

       

DR Østjylland

 

8/1-2006

Nytårsparole

Århus Stiftstidende

Århus Stiftstidende

Århus Stiftstidende

 

8/1-2006

Gaven til beredskabsforbundet gik lige til hjertet

Beredskabsforbundet i Skanderborg har fået en gave, som går lige til hjertet. Det drejer som 1 hjertestarter også kaldet AED samt 2 øvelses hjertestartere til uddannelsesbrug.

Gaven, som kommer fra Brugerrådet for Skanderborg Sundhedscenter, blev overrakt af Formanden Børge Rasmussen til Kredsleder Michael Lassen.

Hjertestarter har længe stået på ønskesedlen hos Beredskabsforbundet. Men da en sådan er temmelig kostbar, var glæden stor, da tilbudet kom om at få en stillet til rådighed.

 ”Efterhånden finder vi dem flere og flere steder, i offentlige lokaler, i Metroen i København samt i flere svømmehaller.

Mange mennesker tror fejlagtigt, at bare man har sådan en, kan alle reddes.

I sig selv redder en hjertestarter ikke liv  -  den erstatter ikke den basale førstehjælp som kunstig åndedræt og hjertemassage. Men den er et stykke værktøj, der ved den rette brug, kan være med til at øge chancen for at få gang i hjertet igen.   

Derfor vurderer vi, at det er vigtigt, at få en grundig oplæring i brugen af dem.

Vores mål er, at så mange som muligt, og helst alle der får et nyt førstehjælpskursus - - også bliver uddannet i brugen hjertestarteren.

Hjertestarteren vil vœre med, når de frivillige er på opgaver i kommunen f.eks. ½ maraton/søen rundt. Den vil i givet fald kunne forbedre overlevelschancerne ved et evt. hjertestop”.

Udtaler Førstehjælpsinstruktør Poul Erik Lassen

I øjeblikket har man uddannet 14 frivillige i brug af hjertestarter - flere følger, og det er her, at træningshjertestarteren skal bruges.

Uddannelse er altid en god idé.

Selv om hjertestarteren er enkel at betjene, er der flere gode grunde til at tage et kursus i at anvende den. Man får den tekniske indøvelse, samt viden om dens fordele og begrænsninger, og man bliver forberedt på den situation, pludselig at skulle anvende en hjertestarter.

Sådanne kurser vil beredskabsforbundet i Skanderborg nu kunne tilbyde.

Her i Danmark overlever kun ca. 5 % af de, der får hjertestop uden for sygehusene. Det tal er alt for lavt. Med bedre uddannelse og bedre udstyr, kan vi alle være med til at redde flere liv.

Det optimale er et 12 timers grundkursus, hvor man lærer den basale førstehjælp, og derefter et 3 timers hjertestarterkursus. Derved kan vi alle være med til at øge overlevelseschancen for de sidste 95 %.

Formanden for Brugerrådet for Skanderborg Sundhedscenter Børge Rasmussen, til venstre, overrækker hjertestarteren til Beredskabsforbundets kredsleder Michael Lassen og vicekredsleder Henrik Mangor, mens Skanderborgs beredskabschef Bjarne Vinther ser til i baggrunden.

Århus Stiftstidende

 

5/1-2006

Redning, sammenstyrtning - Bygningselement/person 

Udrykning nr. 133/2005.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, onsdag den 4. januar 2006, kl. 1711

Melding: Sammenstyrtningsulykke, Lillesøvej, Skanderborg - Bygningselementer faldet sammen - personer faldet ned - der kan være flere tilskadekomne
 
På denne melding afsender Brand & Redning flg:
1 indsatsleder
1 brandbil med 5 mand
1 redningsvogn med 2 mand
 
Ved indsatslederens ankomst viser der sig at være to kvæstede håndværkere. Der er ingen fastklemte under det nedstyrtede element og der er ingen savnede.
 
Brandfolkenes opgave kunne således begrænses til at sikre skadestedet med belysning samt bistå ambulanceredderne med patienthåndtering.
 

 

 

1/1-2006

Udrykninger nytårsaften og -nat 2005/2006

Brand & Redning, Skanderborg, har nytårsaften og -nat 2005/2006 haft fire brandudrykninger, således:

 
Kl. 1909    Skorstensbrand, Århusvej, Stilling
Kl. 2234    Containerbrand, Hotelvej v/SuperBrugsen, Stilling
Kl. 2248    Containerbrand, Skanderupgade v/Realskolen, Skanderborg
Kl. 0433    Containerbrand, Højvang Centret v/Fakta, Skanderborg
 
Skorstensbranden var overstået på 15 minutter. Et par brandfolk blev sendt på tagryggen, hvorfra de rensede skorstenen.
 
De tre containerbrande blev også hver slukket på mindre end ét kvarters tid. Ét røgdykkerhold var i indsats ved hver container.
Containerbrandene formodes alle at være antændt ved utilsigtet brug af fyrværkeri - drengestreger/hærværk.
 

Udrykning nr. 135/2005.

Kl. 2234    Containerbrand, Hotelvej v/SuperBrugsen, Stilling

 

 

Udrykning nr. 136/2005.

Kl. 2248    Containerbrand, Skanderupgade v/Realskolen, Skanderborg

 

 

Udrykning nr. 1/2006.

Kl. 0433    Containerbrand, Højvang Centret v/Fakta, Skanderborg