22/12-2009

To tilskadekomne ved brand på institution

Alarm til Brand & Redning, Ry, mandag den 21. december 2009, kl. 2202 
Melding: Automatisk brandalarm, Døgninstitutionen Bavnebjerg, Hårbyvej 1, Ry 
Udrykning nr. 280/2009 

Klokken 2204 kommer supplerende alarm fra 112: Brand i institutionen Bavnebjerg - flere beboere savnes

På den automatisk brandalarm afgår Brand & Redning, Ry, fra Ry Brandstation.
Indsatsleder Sven Clausen vælger, på den supplerende 112-alarm, at rekvirere ekstra røgdykkere fra Skanderborg Brandstation.

Der er antændt brand i en af lejlighederne på institutionen 

Ved Brand & Rednings ankomst, har personalet på institutionen fået beboerne samlet i en ikke-røgpåvirket bygning på institutionen.

Der savnes dog to beboere, så der indsættes straks to røgdykkerhold på eftersøgning og redning.
Røgdykkerne finder én beboer i en lettere røgfyldt lejlighed.
Han bringes til det fri, hvor Responce-reddere straks går i gang med iltbehandling, sammen med ambulancelægen.

Den sidste, savnede beboer viser sig selv at være kommet ud.
Han har pådraget sig 2. gradsforbrændinger og bliver straks behandlet af Responce-redderne.

Både den forbrændte og den røgforgiftede køres i Responce-ambulancer til Århus Sygehus.

Den antændte brand i værelset bliver hurtigt slukket af Brand & Rednings røgdykkere.

Der er brand- og sodskade i fire lejligheder på institutionen, hvor følgeskadebekæmpelse forventes opstartet i dag, når politiets undersøgelser er afsluttet.Pumpe opgave

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, mandag den 30. november 2009, kl. 1129

Udrykning nr. 268/2009

De beredskabsfrivillige fra Brand og Redning Skanderborg fik en anmodning om hjælp til at pumpe vand væk fra et regnvandsbassin i Stilling, da fraløbet fra bassinet var tilstoppet. Vandstanden var så høj i bassinet, at der løb vand ind i en nærliggende virksomheds auditorium, og der var risiko for, at vandet yderligere ville løbe ind i deres server-rum.

De første mødte kl. 11:35, og vi var færdige kl. 4:00. På det tidspunkt havde de pumpet ca. 1.300.000 ltr. vand fra bassinet.

Da det var en længerevarende indsats var der også brug for nogen til at lave forplejning.

             


30/11-2009

Responce flytter ind

Ambulanceselskabet Responce rykkede søndag aften ind i den sydlige fløj på Skanderborg Brandstaion, hvor der er nyindrettet en ambulancestation i lokaler, som tidligere har været anvendt som hjælpemiddeldepot i Skanderborg Kommune.
 
Fra den 1. december 2009, kl. 0730, rykker to Responceambulancerne ud herfra. 

     

7/10-2009

Skanderborg Brand & Redning 100 års jubilæum den 1 oktober

                                

Foto. Gert Rasmussen

15/9-2009

Voldsomt færdselsuheld på E45 ved Skanderborg

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, onsdag den 9. september 2009, kl. 1606
Melding: Færdselsuheld med fastklemt, E45, sydgående spor, mellem Afkørsel 51 og 52 ved Skanderborg - Lastbil mod personbil

En lastbil på vej mod nord, var p.g.a. dæksprængning kørt tværs over midterrabatten, gennem autoværnet og videre ud i det sydgående spor, hvor en personbil blev vædret.

Føreren af personbilen var fastklemt ved Brand & Rednings ankomst. Han blev dog frigjort fra bilen uden anvendelse af specialværktøj.

Lykkeligvis var han sluppet med småskrammer. For en sikkerheds skyld blev han dog indbragt på sygehuset.

Motorvejen var delvist spærret indtil ved 1930-tiden p.g.a. oprydningsarbejdet, hvilket forårsagede kilometerlange bilkøer i det sydgående spor.

          

21/6-2009

Gårdbrand i Skovby

Alarm til Brand & Redning, Galten, fredag den 12. juni 2009, kl. 0054

Melding: Gårdbrand, Ringvejen, Skovby - to længer antændt

Udrykning nr. 124/2009

Ved Brand & Rednings ankomst er branden gået igennem taget på en ubeboet gård/nedlagt landejendom (hvor REMA forventes at bygge).
Da branden er omfangsrig, vælger indsatsleder Sven Clausen hurtigt at tilkalde assistance fra Brand & Redning, Hørning.
Røgdykkere fra såvel Galten som Hørning indsættes på branden, og det lykkedes at begrænse ildens hærgen, så ikke alle længer på ejendommen blev ændt af flammerne.

Ejendommen er af ældre dato og oprindeligt med stråtag, som dog var faldet sammen for mange år siden. Ovenpå var der rejst nye spær og lagt eternitplader.

Dette besværliggjorde slukningsarbejdet, men med ved hjælp af Brand & Rednings stigevogn fra st. Skanderborg samt en vognmand, som blev tilkaldt med en kran, blev bygningsdelene adskilt og branden slukket.

Slukningsarbejdet er afsluttet ved 0730-tiden.

   

10/6-2009

Beredskabsforbundets Hæderstegn

Beredskabschef Bjarne Vinther fra  Brand & Redning Skanderborg fik lørdag den 6. juni 2009 tildelt Beredskabsforbundets hæderstegn ved Beredskabsforbundets 75-års jubilæum, der blev afholdt på Hotel Nyborg Strand.
Hæderstegnet blev overrakt af præsidenten for Beredskabsforbundet Bjarne Laustsen under overværelse af forsvarsminister Søren gade.
Præsidenten citeres fra talen: "Bjarne Vinther er en stor støtte og inspiration for de frivillige i Skanderborg. I forbindelse med kommunesammenlægningen for få år siden benyttede han muligheden til at skabe en tæt kontakt mellem de ansatte brandfolk og de frivillige. Det har skabt et dynamisk miljø med en gensidig respekt for hinandens respektive opgaver."

 

Se mere på Beredskab

27/5-2009

Heldagsøvelser

Brand & Redning afviklede i maj måned en række heldagsøvelser for brandmandskaberne og de beredskabsfrivillige.

Beredskabsfrivillige medvirkede som figuranter, ligesom de forestod forplejningen af øvelsesdeltagerne.
Såvel middagen som kagen efter øvelsen, bekom brandsmaverne fint.

Søndag den 17. maj var øvelsen i Skanderborg

Mandskabet var delt op i to hold, som blev sat ind på tre opgaver:

-redning af Klasse I-personer ved brand på Sølund
-frigørelse af fastklemt ved færdselsuheld
-slukning af brand i Kielberhus ved anvendelse af stigrør i trappetårn, samt personredning via drejestige
-slukning af brand i tankanlæg ved Skanderborg Fjernvarme.

           

Se flere foto HER


Lørdag den 16. maj var der øvelse i Hørning:


Mandskabet var delt op i to hold, som blev sat ind på tre opgaver:
-frigørelse af fastklemt ved færdselsuheld
-slukning af tagbrand på fa. Frode Laursen
-redning af Klasse I-personer ved brand på Bakkeskolen.

                                       


Søndag den 3. maj blev øvelsen afholdt i Galten, hvor der blevet øvet stigeredning, frigørelse og eftersøgning i røgfyldt villa.

         

Lørdag den 2. maj var der øvelse i Ry-området, med udgangspunkt på Ry Brandstation.

Øvelserne starter med lidt teori fra morgenstunden, hvorefter den står på indsatsøvelser resten af dagen.

I Ry gik øvelserne på flg. scenarier:

FUH/fastklemt, hvor en bil har kilet sig fast mellem et par træer ude i skoven.

Skovbrand, hvor der skulle foretages angreb fra søsiden.

Bygningsbrand, hvor to Klasse I-personer skulle reddes ud fra tagetagen på Schlerosecenter Ry.

 

                       


15/4-2009

Bevidstløs kvinde reddet ud fra røgfyldt villa

Alarm til Brand & Redning, Galten, onsdag den 15 april 2009, kl. 1224

Melding: Røgfyldt villa, Ringvejen, Skovby - kvinde røgforgiftet

Udrykning nr. 93/2009


Ved Brand & Rednings ankomst, tog naboer i mod og gjorde opmærksom på, at den kvindelige beboer lå i sengen i soveværelset - der var for røgfyldt til, at naborne kunne komme ind og trække hende ud.


Brandfolkene fik hurtigt ventileret i soveværelset og gik straks i gang med at forsøge genoplivning af den bevidstøse kvinde.

Da ambulance og læge få minutter senere dukker op fra Århus, fortsætter de genoplivningen - kvinden køres i ambulance til sygehus i Århus.

Der konstares ikke brand i villaen, men her er røgfyldt p.g.a. røg fra fyret, hvor en allikerede i skorstenen har hindret aftræk fra fyret, så røgen er trukket tilbage og ud i villaen, hvorved den sovende kvinde har pådraget sig en svær kulilteforgiftning.

DR

Midtjyllands Avis


15/4-2009

Bilbrand

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, tirsdag den 14. april 2009, kl. 1442
Melding: Bilbrand, Gammel Horsensvej nord for Gjesing

Udrykning nr. 91/2009

Ved Brand & Rednings ankomst var en stationscar overtændt. Brand & Rednings røgdykkere fik hurtigt slået flammerne ned og bekæmpet branden.

Branden opstod i motorrummet under kørsel.

Brandårsagen ukendt.

Olieudslip på Motorvej E45

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, tirsdag den 14. april 2009, kl. 1449
Melding: Olieudslip på Motorvej E45. sydgående spor ved Ejer Baunehøj.

Udrykning nr. 92/2009

En lastbil havde fået motorhaveri, hvorved al gearkasseolien var løbet ud. En strækning på 400 meter var blevet fedtet ind med olien, dog primært i nødsporet.

Brand & Redning vaskede vejen med vand og sæbe. Operationen varede en times tid, hvor der var kødannelser ca. 5 km i det sydgående spor, idet trafikken måtte ledes til et spor, mens brandfolkene vaskede vejen.

       

 

27/2-2009

Øvelse med isbåd

I forlængelse af et par nylige hændelser med redning ved isulykker i Skanderborg Kommune, er der torsdag den 26. februar 2009 afholdt øvelse med isbåd på Skanderborg Sø.
Isbåden transporteres i F4, som også kan trække båden B4.

Selvom isen var smeltet, kunne elementer af redning med isbåd alligevel trænes, idet øvelsesscenariet netop er personer, som er faldet i en våge.


     

 

 

26/2-2009

Bilbrand ved Stilling Sø

Alarm til Brand & Redning, Hørning, onsdag den 25. februar 2009, kl. 1638
Melding: Bilbrand, Søvejen ud for restauranten

Udrykning nr. 52/2009

Ved Brand & Rednings ankomst var den brændende bil trillet et par hundrede meter ned ad Søvejen og gennem en stensætning i vejkanten og videre gennem et busskads, hvor den brændende bils flugt så endte.

Heldigvis ramte bilen ikke andre bilister under flugten.

Bilen, som i øvrigt var uindregistreret, var brudt i brand under kørsel på Søvejen ud for restauranten, hvorefter føreren havde trukket håndbremsen og var steget ud - hvordan den brændende bil herefter kunne stikke af, er uvidst.

Føreren af bilen var i øvrigt væk, ved Brand & Rednings ankomst - kun ejeren var tilbage.

Bilen - en ældre VW Passet - var fuldstændig overtændt.
Brand & Rednings røgdykkere fik dog hurtigt bugt med flammerne.

Brandårsagen er ukendt, ligesom det er uvidst, hvordan bilen kunne køre rundt uindregistreret og hvorfor føreren var forsvundet.

 

 

30/1-2009

Brand i stråtækket landejendom

Alarm til Brand & Redning, Ry, torsdag den 29. januar 2009, kl. 2253
Melding: Brand i ståtækket landejendom, Birkhedevej 19, Alling ved Ry - to længer er overtændt

Ved Brand & Rednings ankomst var stråtaget på to sammenhængende længer overtændt.
De to længer indeholdt fyrrum, garage og svømmepool.

To fritliggende længer - stuehus og kontor - var meget tæt på antændelse. Stråtaget ligefrem dampede i strålevarmen fra den voldsomme brand.

Det lykkedes Ry-brandfolkene at holde de to fritliggende længer fri for branden - men det var dælme tæt på..

Der blev tilkaldt assistance fra såvel Brand & Redning, Galten, som Brand & Redning, Skanderborg.
Endvidere blev støttepunktsberedskabet fra Århus Brandvæsen tilkaldt med belyningsmateriel samt kompressor til genopfyldning af røgdykkerenes trykluftsflasker.

Brandslukningen var afsluttet her til morgen ved 05-tiden, men der opretholdes brandvagt på stedet - i første omgang indtil solopgang.

Brandårsagen skal formentligt søges i fyrrummet.
Beboerne på ejendommen var netop gået i seng, da der opstod strømafbrydelse.
Da de kigger ud på gårdspladsen, brænder det i taget over fyrrummet - og få øjeblikke efter overtænder stråtaget på de to længer.

Politiets teknikere vil i løbet af fredagen kigge dybt i brandtomten, for at søge brandårsagen.

Midtjyllands avis

 

Brand i fyrrum

Alarm til Brand & Redning, Hørning og Skanderborg, torsdag den 29. januar 2009, kl. 0639
Melding: Brand i fyrrum, landejendom med hestehold, Sandgravvej, Gram

Ved Brand & Rednings ankomst var fyrrum og stald røgfyldt.
Heldigvis var hestene på græs, så der var ingen dyr indendøre.

Brand & Rednings røgdykkere trængte ind i fyrrummet, hvor de hurtigt fik branden nedkæmpet.
Efterslukningarbejdet var derimod lidt mere kompliceret.

Branden var opstået i etageadskillelsen mellem fyrrum og halmloft.
Stålskorstenen var blevet voldsomt ophedet p.g.a. en skorstensbrand, hvorved der var gået ild i trækonstruktionen i etageadskillelsen.

Heldigvis var konstruktionen tæt, så branden forplantede sig ikke til halmloftet, men brandfolkene brugte et par timer på at pille loftet ned, så gløderne kunne efterslukkes.

   

 

26/1-2009

Anmeldere tåger rundt

Stiften

 

24/1-2009

Olieudslip på motorvejsafkørsel

Udrykning nr. 22/2009

Alarm til Brand & Redning, Hørning, lørdag den 24. januar 2009, kl. 1025.
Melding: Større oliespild på motorvejsfrakørsel 51, E45 v/Stilling, sydgående spor

En længere strækning på frakørselsrampen var fedtet ind i dieselolie.
Skadevolder er ukendt, men formentligt et større køretøj - en lastbil eller en bus - hvor tankdækslet ikke er blevet sat på dieseltankens studs efter tankningen.
Ved nedbremsning på frakørselsrampen, er dieselolie blevet presset ovenud af tankstudsen og ud på kørebanen.

Brandfolkene vaskede vejbanen med sæbe og skyllede efter med rigelige mængder vand fra vandkanonen.

Der var ikke voldsom trafik på uheldstidspunktet, så uheldet gav ikke anledning til kødannelser.

     

 

5/1-2009

Parole

Jubilarer, fra venstre:

Mai-Britt Enggaard, Uffe Brorsen, Poul Kristiansen, Per Møldrup, Heins Larsen, Jesper Hansen, Karsten Skov og Kaj Andersen

 

 

Køretøjer parkeret ved Borgernes hus i Veng, fra venstre:

I1, V2, M2, M4, V4, S4, R4, M3, V3, M1, V1

Udrykningsstatus for 2008 tryk her

 

 

1/1-2009

Nyt 2008