O-løb 2001

Beredskabs-forbundet i Skanderborg afholdt O-løb for 13. gang i år. Altid torsdagen før Store Bededag. Der var deltagere fra Horsens, Odder, Kolding, Århus og selvfølgelig fra Skanderborg selv, ca. 50 personer i alt.

O-løb, hvad er så det? O står for opgaver, og løb er der ikke så meget af :-). Man skal gå efter en rute på et kort, så det er opgaverne, der bliver lagt vægt på. Disse er taget fra forskellige tjenestegrene og lavet mere konkurrencepræget samt placeret i den skønne natur omkring Brand og Redning i Skanderborg.

Opgaverne skal løses på korteste tid og mest korrekt, og der bliver lagt vægt på samarbejde.

Holdene bliver sammensat, så der kommer nogle fra hver by og forskellige tjenestegrene på hvert hold.

Opgaverne i år bestod af opgave 1: Forplejning, hvor man skulle lave et bål og riste popkorn. Opgave 2: Kommunikation, hvor man skulle morse et signal med lygte.

Opgave 3: Førstehjælp, her var der nogle tilskadekomne i en teltlejr. Opgave 4: Brandopgave, her skulle man lave en højvej-overføring med stiger og der skulle også være vand på slangerne. Opgave 5: Speciel-opgave, her fik holdet gasmasker på, som var blændet af, og de skulle så lave et kvadrat i fælleskab indenfor et markeret felt. Denne opgave var der mange af holdene, der gerne ville haft på video og se bagefter, da den gav meget diskussion, grin og latter. Til slut var der opgave 6: Røgdykker- opgave, som foregik i brandhuset.

Da alle holdene havde været turen igennem og løst alle opgaver omkring midnat, var det tid for diplom-overrækkelse for 1., 2. og 3. pladsen, og der var tæt løb om placeringerne. Sædvanen tro var der varme hveder og socialt samvær efterfølgende.

Det er dejligt at se, at man på tværs af byer og tjenestegrene kan se en så stor kampgejst for at løse en opgave - og selvfølgelig også prøve på at vinde sejr.

O-løbet er helt sikkert med til at styrke beredskabet, idet man lærer at samarbejde på tværs af byer og forskellige tjenestegrene, og vi glæder os allerede til at arangere næste års O-løb som er: torsdag d. 25. april 2002, dagen før Store Bededag.

Michael Lassen

E-mail

 

Tilbage

Senest ændret 04. februar 2002