Brandfolk tog speedbådskørekort

Sytten brandfolk fra Brand & Redning, Skanderborg, tog sidst på sommeren Søfartsstyrelsens speedbådskørekort. Eller Prøve for førere af visse motordrevne fritidsfartøjer, som det rettelig hedder.

Brand & Redning, Skanderborg, har i udrykningsområdet nogle af Danmarks største indsøer, så selvom der i Beredskabsloven alene står, at redningsberedskabet skal kunne indsættes ved brand og uheld med farlige stoffer på landjorden, er det naturligt også at være forberedt på opgaver til søs.

Til det formål har Brand & Redning, Skanderborg, igennem mange år haft en jolle med en lille påhængsmotor i beredskab, så man var i stand til at tøffe ud på søen med en flydespærring, hvis en båd skulle lække lidt motorolie eller hvis en forurening i et vandløb skulle tage retning mod søen.

Brandfolkene har også enkelte gange deltaget i redningsaktioner på Skanderborgsøerne med denne jolle.

I foråret anskaffede Brand & Redning, Skanderborg, en brugt 13” glasfiberbåd med 40 hk påhængsmotor.

Båden havde tidligere fungeret på Øresund i Søllerød Brandvæsens tjeneste. Da man her anskaffede en ny og større båd, slog Brand & Redning, Skanderborg, til og købte den gamle Dory båd.

Da der ikke i Beredskabsloven er defineret krav til uddannelse af folk, som skal betjene en båd til udlægning af flydespærringer og andre brand- og redningsopgaver til søs, besluttede man sig for - efter at have forhørt sig hos søvante kolleger - at det brandmandskab, som skal betjene båden, skulle bestå en lille svømmeprøve og nogle øvelser med overlevelsesdragter, tilrettelagt i Skanderborg Svømmehal.

Hovedparten af brandkorpsets medlemmer - i alt 18 mand - gennemgik dette uddannelsesforløb.

En ting er et søkort at forstå, noget andet er en båd at føre, siger et godt gammelt ordsprog. Og selvom nogle af brandfolkene civilt har sejlet en del på Skanderborgsøerne og enkelte har egen båd, er det for de fleste en uvant situation at blive sendt til søs på en redningsaktion med 25 knob i en 13” glasfiberbåd.

Derfor kom man ved Brand & Redning, Skanderborg, frem til, at et rimeligt krav til bådførerne - udover turen i svømmehallen - var et speedbådskørekort.

Via FOF i Skanderborg, fik man stablet et kursus på benene, så man søndag den 9. september 2001 kunne holde afsluttende prøver for 17 brandfolk på Skanderborg Sø, hvor censor fra Søfartsstyrelsen efterfølgende kunne udstede speedbådskørekort til alle.

Med den ”nye” båd og de ”søstærke” brandfolk, har beredskabet til ulykker m.v. på Skanderborgsøerne fået et betydeligt løft.

På Falck-stationen i Skanderborg står en tilsvarende Dory båd i beredskab, som led i en aftale Skanderborg og Ry kommuner i fællesskab betaler Falck for.

Således vil to redningsbåde nu hurtigt kunne være fremme og iværksætte såvel brandslukning som personredning, hvis en af de rigtigt mange fritidsbåde, som sejler rundt på Skanderborgsøerne, på nogen måde skulle komme i vanskeligheder. Og ikke mindst hvis den lokale turistbåd - Dagmar, med plads til sine 57 passagerer - skulle få problemer, vil det forøgede beredskab have sin berettigelse.

Anders Enggaard
beredskabsinspektør

 

 

Tilbage

Senest ændret 04. februar 2002