30/11-2010

Julekalender

Åben en ny låge i www.brandogredning.dk julekalender hver dag til den 24/12.

Se mere her.


Julemanden kom til Skanderborg Kommune

Også i 2010 bringer Brand & Redning julemanden til Skanderborg Kommune.

I ugen op til 1. weekend i advent, hængte Ry-brandfolkene juleudsmukning op i lysmasterne i forretningsgaderne i Ry. I fredags hentede Skanderborg- brandfolkene julemanden fra sit logi på loftete ovet Skanderborg Realskole. Lørdag eftermiddag hentede brandfolkene i Galten og Hørning julemanden, som blev kørt til det lokale torv.1/11-2010


Bliv brandmand!


Åbent hus for kommende brandfolk hos Brand & Redning i Hørning og Ry, lørdag den 6/11.
Se mere her.

23/10-2010

Terrorøvelse i Skanderborg
 
Horsensfolkeblad

Stiften

TV2 Østjylland

                 

7/10-2010


Ny M2 indviet
 
Brand & Redning, Hørning, indviede deres nye automobilsprøjte M2 den 6. oktober 2010, kl. 1432, hvor brandfolkene rykkede ud til oprydning efter oliespild i den stærkt trafikerede rundkørsel Århusvej/Vester Alle, hvor et bl.a et par knallerter var væltet i en stribe dieselolie. Brandfolkene fik M2 i Uge 39, hvor de flyttede materiel fra den tidligere sprøjte M2, som nu bliver M5 (reservesprøjte) i beredskabet.

           


Bilbrand på motorvejen

Alarm til Brand & Redning, Hørning, torsdag den 30. september 2010, kl. 1214
Melding: Bilbrand, E45, sydgående spor, ved 164-km mærket, ud for Hørning.

Ved Brand & Rednings ankomst havde forbipasserende slået branden ned med pulverslukkere. Brand & Rednings røgdykkere sikrede, at ingen gløder havde forputtet sig motorrummet, så blev skyllet grundigt efter med vand. Brand opstod i motorrumet under kørsel på den dieseldrevne VW. Årsag ukendt. Brandslukningen gav anledning til lidt kødannelser i middagstrafikken - en lille times tid, indtil autohjælp nåede frem for at fjerne bilen.

 


Heldagsøvelse

Brand & Redning holder over tre efterårsweekender, heldagsøvelser på Århus Brandskole, for brandmandskaberne på st. Galten, Hørning, Ry og Skanderborg samt funktionsuddannede beredskabsfrivillige.

Øvelserne starter fra morgenstunden med lidt teori, hvorefter den står på røgdykkerøvelse, karbrand, redning efter de 5 stadier samt kemikalieindsats. Forplejningstjenesten står som sædvanligt, for opretholdelse af kaloriebalancen.

       

1/10-2010

Beredskabsforbundets Landsstævne

Beredskabsforbundets Landsstævne og Danmarksmesterskabet for Redningshunde blev afholdt i Randers den 10. - 12. september 2010.

De frivillige fra Skanderborg deltog med 26 persomer i følgende konkurrencer: Forplejning inkvartering, Kombi, brand og 5-kamp.

Kombi holdet i 
konkurrence 11. plads


Forplejning/indkvartering i konkurrence 5. plads
 

Brandholdet i konkurrence 3. plads


5-kamp i konkurrence 2. plads

 
Alle hold samlet efter 
konkurrencerne

 

Premieoverrækkelse til 5-kamp 2. plads og brandholdet 3. plads
 


Se fler foto her


1/9-2010

Sportsdag

Responce-redderne på st. Skanderborg havde taget initiativ til en sportsdag i Responceland.
Arrangementet blev afholdt lørdag den 21. august 2010, på boldbanerne nær st. Skanderborg og i den nærliggende skov.
Om aftenen blev der fortærret en helstegt pattegris mit gemüse og Beer Royal, veltilberedt af Skanderborgs forplejningstjeneste.

Fodboldturneringen blev vundet af et kombineret hold, Brand & Redning, Ry/Responce, Skanderborg.
Vi glæder os til næste års sportsdag i Responceland, hvor Brand & Redning, Horsens, måske påtager sig værtsskabet.

                            

1/9-2010

Pumpe- og lænseopgaver

Efter et kraftig regnvejr den 17/8 fik de frivillige, der er tilknyttet sms grupperne pumpe- og lænseopgaver en sms alarm kl. 19:15.
Det drejede sig om et kolonihaveområde, der var ved at blive oversvømmet af vandet fra en bæk.

Kort tid efter indløb alarm nr. 2, og dette var også en bæk med tilhørende regnvandsbassin, der var gået over sine bredder. Her var der 2 huse, som var truet af vandet. Ved det ene hus var vandet nået ind i udestuen, og da vi ankom manglede vandet ca. 2 cm i at løbe ind i selve huset, og ved denne opgave fik vi mulighed for at få afprøvet vores 2 nyindkøbte Grindex pumper med en samlet pumpeevne på 3240 liter i minuttet. Vi pumpede ca. 768.000 liter vand væk.

Under denne opgave indløb alarm nr. 3. Denne gang var det et regnvandsbassin, hvor vandstanden var så høj, at der var risiko for, at vandet løb ind i en nærliggende virksomheds serverrum. Da vi var ved at være knap med frivillige, sørgede vi for, at der blev kørt 2 pumper ud til regnvandsbassinet, og så overtog 2 brandfolk fra Brand & Redning Hørning driften.
De frivillig sørgede selvfølgelig også for dejlig suppe til de indsatte styrker. 

1/9-2010

Nødvandforsyning

Efter et kraftigt regnvejr var der løbet overfladevand i drikkevandet ved en spejderlejer i Skanderborg og derved forurenet drikkevandet.
Vi fik sms-alarmen d. 14/7 ca. kl. 9:00, at der var brug for de frivillige, der er tilknyttet nødvandforsynings-gruppen.
Der blev kørt rent vand til lejren med det samme og efterfølgende ca. hver anden dag frem til den 24/7.

4/5-2010

Heldagsøvelse Ry

Brand & Redning havde søndag den 25. april 2010 heldagsøvelse på st. Ry.
Øvelsesobjekterne var trafikuheld med fastklemt, personredning ved fald ned ad skrænt og efterfølgende evakuering med båd, tagbrand på industrivirksomhed samt redning af klasse 1-personer ved brand i industribygning.

                                     

29/4-2010

Heldagsøvelse Galten

Brand & Redning havde lørdag den 24. april 2010 heldagsøvelse på st. Galten.
Øvelsesobjekterne var frigørelse af fastklemte ved trafikuheld, tagbrand på industrivirksomhed, naturgasudslip på Skovbyskolen samt eksplosion og brand i ejendom.
Øvelsen bød også på en reel udrykning til bilbrand, lige midt i den lune æblekage. 

                             

22/3-2010

Gyllevogn væltet ved Veng

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, mandag den 22. marts 2010, kl. 1049
Melding: Større gylleudslip, Vengevej ved Skærbæk, mellem Veng og Søballe.

En lastbil og en traktor, begge med påhængsvogne, skulle passere hinanden på den smalle bivej.
Traktoren kom så meget ud i grøften ved den manøvre, at traktoren med gyllepåhængsvogn væltede ud i grøften og ned i skovkanten.

Gyllevognen lagde sig ned på siden - og gylle fossede ud.
Mindre end 100 meter fra ulykkestedet løber Skærbæk.

Brandfolk fra Brand & Redning fik hurtigt afproppet den lækkede tank, så udløbet af gylle blev standset - skønsmæssigt 5 tons lagde sig i skovbunden.

Landmanden med den forulykkede gyllevogn fik hurtigt tilkaldt en ny gyllevogn fra en nærliggende maskinstation, så den resterende gylle kunne pumpes herover.

For at få gyllen pumpet ud fra den væltede tank, måtte brandfolkene skære hul i tankens side, for at skabe adgang for kraftigt sugeudstyr.

På Miljømyndighedernes foranledning, blev et lag gylleholdigt muld fra skovbunden skrabt af ved hjælp fra en rendegraver, som blev tilkaldt fra kommunens materielgård.

Den bortskrabte, gylleholdige muld, blev kørt til landmandens egen mark, hvor det blev lagt ud.

Operationen med tømning af tanken var afsluttet ved 1330-tiden.

Herefter forestår opgaven med at få traktoren og gyllepåhængsvognen bjærget op fra grøften.
Til denne operation blev et entreprenørfirma tilkaldt. 

           

 

21/2-2010

Vandtur med isbåd

Efter formiddagskaffen søndag, kørte en flok brandfolk fra st. Skanderborgs Hold 1 en tur til Skanderborg Sø ved Kindlersvej, hvor Brand & Rednings isbåd blev afprøvet.

Båden virkede efter hensigten og overlevelsesdragterne var både tætte og varme.. 

       19/2-2010

Fastklemningsulykke i Stjær Grusgrav

Alarm til Brand & Redning, Hørning, fredag den 19. februar 2010, kl. 0618
Melding: Fastklemningsulykke, Stjær Grusgrav, Kollens Møllevej, 8362 Hørning
Udrykning nr. 46

Under arbejdet i grusgraven, havde en gummiged påkørt en lastbil, hvor lastbilens fører blev fastklemt i førerhuset.

Brand & Rednings brandmandskab klippede føreren fri af det smadrede førerhus i samarbejde med ambulanceredderne fra Responce.

Chaufføren var ved bevidsthed under hele frigørelsesprocessen.
Han slap uden kvæstelser. 

 10/1-2010

Beredskabsforbundet støtter tur til kor-OL i Kina

Skanderborg Ungdomsskoles kor og Morten Børup Skolens Store Kor afholder loppemarked på Morten Børup Skolen i aulaen i weekenden
den 22., 23. og 24. januar. Beredskabsforbundet i Skanderborg har lovet at sponsorere og lave varm mad (Kylling i karry med ris), som bliver solgt fredag aften. Overskuddet fra arrangementet går direkte til korets tur til kor-OL i Kina til sommer
.

Se invitationen her:

7/1-2010

Brand i fyrrum på grund af optøning af frosne vandrør

Alarm til Brand & Redning, Galten, lørdag den 9. januar 2010, kl. 0833
Melding: Brand i villa, Hedevej, Herskind Hede, Skanderborg Kommune
Udrykning nr.12 

Branden var opstået i tagkonstruktionen over fyret, som var placeret i en garage, sammenbygget med villaen.

I aftes havde ejeren konstateret, at et uisoleret vandrør var tilfrosset, så omløbet var standset.
Ved hjælp af flammen på et stearinlys havde man tøet vandrøret op, hvorved der igen kom gang i cirkulationen.

Opvarmeningen af vandrøret gennem loftadskillelsen har formentligt resulteret i glødedannelser i tagspærrene.
Her til morgen konstaterer beboerne røg fra taget - og tilkalder Brand & Redning.

Ved Brand & Rednings ankomst brændte det på loftet over garagen og ilden var ved at få fat i tagkonstruktionen på beboelsen.

Brand & Rednings røgdykkere fik hurtigt styr på branden, som blev begrænset til loft og tag over garagen.

 


Brandårsagen er klassisk for en tid med streng frost:
 
Brand & Redning skal benytte lejligheden til at opfordre til yderste forsigtighed, når man tøer frosne vandrør op.
Brug ikke åben ild.
Brug varme omslag og hav tålmodighed.
Og husk så at få rørene isoleret inden næste vinter - så episoden ikke gentager sig.4/1-2010

Nytårsparole i Veng
Ved Brand & Redning Skanderborgs nytårsparole lørdag den 2/1-2010 blev der uddelt anciennitetstegn.

Fra venstre ses Uffe Brorsen, der fik 20 års tegn som beredskabsfrivillig, Michael Haugan fik 10 års tegn som brandmand, Troels Schrøder fik 10 års tegn som beredskabsfrivillig og Johnny Damgård fik 10 års tegn som brandmand.

Anciennitetstegnene blev overrakt af Skanderborgs nye borgmester Jørgen Gaarde og Beredskabschef Bjarne Vinther.

Stiften.dk    

Nyt 2009